Ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Nguyễn Vinh |

Ngày 18/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022- 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự lễ.


Tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị đã thống nhất ký kết triển khai các động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Theo đó, đối với Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh; tổ chức hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chức, viên chức, công nhân lao động; từng bước xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Chú trọng đến trách nhiệm của người lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua về văn hóa, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chứng kiến lễ lý kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị liên quan- Ảnh: NV
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chứng kiến lễ lý kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị liên quan- Ảnh: NV

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, thể thao, hoạt động du lịch trong trường học; nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giáo dục nhân cách cho học sinh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…  

Đối với Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tuyên truyền về chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, trọng tâm là Dự án  “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch…  

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ ký kết để xây dựng cơ chế phối hợp thúc đẩy triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. Để tránh hình thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các đơn vị liên quan sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó cần xác định rõ từng phần việc, sự phối hợp, người chịu trách nhiệm, đơn vị đóng vai trò đầu mối để liên hệ cũng như đề ra cơ chế đánh giá, theo dõi các hoạt động một cách thực chất, đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra theo chương trình đã ký kết.  

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khảo sát đầu tư du lịch khai thác hệ thống giếng cổ tại Gio An

Trần Thị Mỹ Ngọc |

Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái những năm gần đây đã và đang được UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm đầu tư. Trong đó, mô hình du lịch cộng đồng gắn với khai thác hệ thống giếng cổ tại xã Gio An, huyện Gio Linh đã được đầu tư ở một số hạng mục như: Hệ thống đường kết nối liên thôn, liên xã, bãi đỗ xe, công trình vệ sinh công cộng, điểm quét mã QR… đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch.

“Miền Viên Thảo”- mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch

Bích Liên |

Năm nay 34 tuổi, từng trải qua nhiều công việc, ngành nghề khác nhau song cuối cùng, chị Đinh Thị Thu Thảo ở Khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lại “bén duyên” với nghề làm vườn. 

Bộ Văn hóa đề xuất phương án mở cửa du lịch quốc tế và nội địa từ 15/3

Thanh Mai |

Yêu cầu được Bộ Văn hóa đặt ra là xác định cụ thể thời gian, đối tượng, yêu cầu mở cửa hoạt động du lịch.

Đề xuất tiếp tục thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh

BBT |

Ngày 9/2/2022, UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh.