Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch

Đan Tâm |

Nằm trong các giải pháp để phục hồi hoạt động du lịch Quảng Trị trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, ngày 15/4/2022, HĐND tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số: 12/2022/ NQ-HĐND (Nghị quyết số 12) về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2030.


Đối tượng áp dụng Nghị quyết số 12 là doanh nghiệp (trong và ngoài tỉnh), hợp tác xã, tổ hợp tác, ban quản lý các khu, điểm du lịch, hộ gia đình (viết tắt là doanh nghiệp, tổ chức) có đăng ký hoạt động kinh doanh và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại nghị quyết này. Việc hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định của Nghị quyết số 12 đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và được thực hiện sau khi dự án đầu tư, kinh doanh du lịch đã hoàn thành, đi vào hoạt động theo đúng quy định.

Dự án đầu tư, kinh doanh du lịch có đăng ký và hoàn thành đi vào hoạt động trước sẽ được ưu tiên xét hỗ trợ trước. Những điều kiện chung để được hỗ trợ là các doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký nộp thuế tại tỉnh Quảng Trị, đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, tổ chức không có vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế, môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án. Dự án đầu tư, kinh doanh du lịch phải phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương và cam kết thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên.

Du khách tham quan Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Đ.T
Du khách tham quan Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Đ.T

Về chính sách chung của Nghị quyết 12 là khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức, nhất là các tập đoàn lớn, nhà đầu tư chuyên nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh du lịch; liên kết đầu tư, khai thác phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, tổ chức được cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh; quy hoạch ngành, nghề đầu tư, quy hoạch sử dụng đất; tiếp cận quỹ đất khi nghiên cứu, thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Được hỗ trợ, tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập doanh nghiệp; hồ sơ các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục hành chính khác khi có nhu cầu. Được hỗ trợ tư vấn miễn phí về pháp lý; hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đầu tư và quá trình hoạt động kinh doanh du lịch.

Về chính sách cụ thể, trong chính sách hỗ trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch tỉ lệ 1/2000, hằng năm ưu tiên bố trí ngân sách tỉnh để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của tỉnh thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 các khu du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển du lịch. Đối với chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng các điểm, khu du lịch cộng đồng, sẽ tập trung hỗ trợ cải tạo cảnh quan môi trường điểm, khu du lịch cộng đồng. Mỗi điểm, khu du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí cải tạo cảnh quan môi trường như trồng cây xanh, hoa, ghế, tạo điểm dừng, nghỉ cho khách du lịch.

Mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/điểm, khu du lịch cộng đồng. Về hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, mỗi điểm, khu du lịch cộng đồng được hỗ trợ, phát triển các hoạt động, sản phẩm phục vụ khách du lịch: Phục dựng văn nghệ dân gian, ẩm thực truyền thống; tổ chức truyền nghề cho người dân tại các điểm du lịch cộng đồng từ các nghệ nhân; xây dựng sản vật nông sản làm quà tặng lưu niệm cho khách du lịch. Mức hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 200 triệu đồng/điểm, khu du lịch cộng đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà đón tiếp và trưng bày bán hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh phục vụ khách du lịch cũng được quy định cụ thể. Mỗi khu, điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ xây dựng 1 nhà đón tiếp và trưng bày bán hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc sản Quảng Trị có tổng diện tích sàn xây dựng từ 100 m2 trở lên, đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, có danh sách niêm yết các mặt hàng, trong đó 80% mặt hàng là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, quà tặng du lịch, quà tặng lưu niệm của tỉnh. Mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 200 triệu đồng/nhà đón tiếp và trưng bày bán hàng.

Cùng với đó, mỗi điểm, khu du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 225/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch, có diện tích tối thiểu 30 m2 . Mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng/nhà vệ sinh. Mỗi điểm, khu du lịch cộng đồng được hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống biển, bảng chỉ dẫn với mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/điểm, khu du lịch cộng đồng.

Trong giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư 2 khu du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi và đồng bằng; giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục đầu tư thêm 2 khu du lịch. Mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh tối đa 10 tỉ đồng/khu du lịch. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát, đánh giá, lựa chọn các điểm du lịch có tiềm năng nổi trội để phát triển các khu du lịch cộng đồng, sinh thái; xây dựng đề án để tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao.

Về chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu di tích lịch sử, văn hóa khi liên kết khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể nhằm phát triển du lịch, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe chung có diện tích tối thiểu 500 m2 . Mức hỗ trợ 50% tổng giá trị dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 1 tỉ đồng/khu di tích lịch sử, văn hóa. Về chính sách hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ 80% kinh phí tổ chức các lớp học nhưng không quá 50 triệu đồng/lớp. Hỗ trợ miễn phí trong việc quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh du lịch trên Trang thông tin điện tử tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương.

Được xem xét, hỗ trợ giới thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp, tổ chức và sản phẩm trong các ấn phẩm xúc tiến du lịch của tỉnh. Được tạo điều kiện, hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch do tỉnh tổ chức hoặc tỉnh có đại diện tham dự ở trong và ngoài nước. Hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng, tổ chức gian hàng tham gia hoạt động triển lãm, hội chợ du lịch nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/doanh nghiệp, tổ chức/ năm. Hỗ trợ 50% kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không quá 50 triệu đồng/tổ chức/doanh nghiệp/ năm. Trong giai đoạn 2022 - 2030 cân đối bố trí nguồn ngân sách tỉnh khoảng trên 72 tỉ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng,thích ứng linh hoạt để phát triển du lịch

Hải Ngọc |

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII xác định mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bằng việc hoạch định và triển khai các giải pháp đồng bộ để ngành “công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế quan trọng, nâng cao đời sống Nhân dân. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh đang từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thích ứng linh hoạt để tiếp tục đẩy mạnh ngành du lịch, dịch vụ phát triển. 

Biển người ùn ùn kéo nhau đi du lịch, về quê nghỉ lễ 30/4

Hoàng Toàn |

Ngày 29/4, nhiều tuyến đường tại Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài do người dân bắt đầu đi du lịch và về quê dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Đảo Cồn Cỏ sẵn sàng cho mùa du lịch

Lê An |

Sau thời gian dài bị ngưng trệ do ảnh hưởng của COVID-19, thời điểm này, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã chuẩn bị khá tốt điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch, các điểm tham quan trên đảo để sẵn sàng đón du khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh

Lê An |

Ngày 27/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị phối hợp với UBND thị xã Quảng Trị tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh.