Chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại

Quân Nhân |

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của Nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử; sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.  

Năm tháng sẽ qua đi nhưng Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Đối với lịch sử thế giới, Chiến thắng 30/4 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Không chỉ đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đối với các lực lượng cách mạng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến thắng 30/4 còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp thêm động lực cho hàng trăm triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.  

Mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng - Ảnh: TL​
Mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng - Ảnh: TL​

Chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 là động lực cho cả dân tộc Việt Nam có thêm bản lĩnh, niềm tin để vượt lên mọi khó khăn, gian khổ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, đưa nước ta vươn ra “biển lớn” trong công cuộc hội nhập quốc tế. Kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, đặc biệt là trong hơn 35 năm đổi mới, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, nhưng với tinh thần Chiến thắng 30/4, bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện... Cùng với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đất nước ta đã giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển toàn diện. Tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.  

Hiện nay, tuy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới vẫn là xu thế lớn, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường. Thực tiễn đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Đi đôi với khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; có đối sách phù hợp để giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quốc phòng- an ninh (QP-AN) của đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.  

Để thực hiện mục tiêu đó, các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đi đôi với đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, chúng ta cần tăng cường nguồn lực đầu tư cho QP-AN; quan tâm phát triển khoa học - công nghệ, nghệ thuật quân sự, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Cần chuẩn bị chu đáo các phương án, kế hoạch động viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ QP-AN; tiếp tục điều chỉnh thế bố trí chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ đất nước; nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố cần tiếp tục được xây dựng, củng cố vững chắc. Xây dựng các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, làm nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng quân đội, công an thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình, dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời phát hiện những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu Đảng, Nhà nước có phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn phù hợp, hiệu quả. Từng đơn vị phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ trên phạm vi cả nước, trên từng hướng chiến lược sát hợp với tình hình. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.   Phía trước chúng ta đang có cả thời cơ và thách thức. Với niềm tự hào Chiến thắng 30/4 và những truyền thống, bài học quý báu đúc kết từ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Sức mạnh Việt Nam không chỉ tỏa sáng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục được khẳng định trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.    

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khơi dậy giá trị các di tích lịch sử để phát triển du lịch

Lệ Như |

Quảng Trị là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đó là điểm kết nối của ba tuyến du lịch lớn là lộ trình xuyên Việt, Hành lang kinh tế Đông- Tây và Con đường Di sản miền Trung. Đặc biệt với hệ thống di tích lịch sử cách mạng đồ sộ là thành tố quan trọng để Quảng Trị trở thành “điểm nhấn” du lịch trong nước và khu vực.

Phát hiện bất ngờ "viết lại" lịch sử trái đất

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học tuyên bố phát hiện ra một lớp khác trong lõi trái đất, điều chưa từng biết đến trước đây.

Đưa con đường lịch sử thành tuyến giao thông huyết mạch

PV |

Quảng Trị đã xây dựng Đường 9 trở thành con đường huyết mạch phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa-du lịch, xây dựng cầu nối thông thương trọng điểm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học " Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 giá trị lịch sử và hiện thực"

Phan Khiêm |

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (1971 -2021), chiều 12/3, tại thủ đô Hà Nội, Cục Tuyên huấn thuộc Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971, giá trị lịch sử và hiện thực".