HĐND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa

Trần Cát Linh |

Hiện nay, nguồn lực đầu tư công gặp nhiều khó khăn, việc thúc đẩy tăng trưởng KT-XH phụ thuộc rất lớn vào năng lực thu hút các dòng tiền đầu tư của toàn xã hội. Tuy nhiên, đối với tỉnh Quảng Trị, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm không lớn, năm 2023, kế hoạch đặt ra tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 27.000 tỉ đồng. Do đó, việc thực hiện các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực xã hội hóa (XHH) như: y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao, văn hóa… có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh hơn và bền vững phát triển KT-XH của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Lê An |

Ngày 6/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế trình HĐND tỉnh Quảng Trị

Thanh Trúc |

Tiếp tục chương trình thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, ngày 6/4, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Ánh chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về 7 đề án do sở chủ trì soạn thảo. 

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 10/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự lễ công bố.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Ngày 7/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Ngoài xem xét và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua nhiều chính sách địa phương về tài chính ngân sách, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tham dự có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Trần Tuyền |

Ngày 30/8/2021, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Quảng Trị, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Quảng Trị Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.