Thành Tân Sở

Hơn 4,7 tỉ đồng xây dựng đường vào Khu di tích Thành Tân Sở

Trường Nguyên |

Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và khách du lịch đến tham quan Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại thôn Mai Đàn (xã Cam Chính), UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đầu tư hơn 4,7 tỉ đồng xây dựng công trình đường vào Khu di tích Thành Tân Sở và khu dân cư Lộc An (thuộc thôn An Trung, xã Cam Chính).