Các dự án điện gió chủ yếu là tác động tích cực đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và KT - XH ở địa phương

Thanh Trúc |

Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và KT- XH tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 và có tính đến năm 2030, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo kết quả, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm định hướng quy hoạch các dự án điện gió phù hợp trong thời gian tới.

Liên danh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế là đơn vị được UBND tỉnh ký kết hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Theo đó, sau 5 tháng, đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, xây dựng hệ thống bản đồ hiện trạng, bản đồ nguy cơ sạt lở với các vùng xây dựng và quy hoạch đầu tư dự án điện gió. Điều tra, khảo sát, lấy mẫu môi trường, khoan địa chất; điều tra KT- XH khu vực dự án điện gió.

Các dự án điện gió ở miền Tây Quảng Trị đã và đang phát huy hiệu quả - Ảnh: T.T
Các dự án điện gió ở miền Tây Quảng Trị đã và đang phát huy hiệu quả - Ảnh: T.T
Tổ chức đánh giá tác động và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động và định hướng phát triển, hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả thuyết minh nhiệm vụ.

Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và 2 hội thảo khoa học để lấy ý kiến các các chuyên gia, các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan. Hướng dẫn, tập huấn khai thác dữ liệu GIS của nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương.

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; lấy ý kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể cấp tỉnh, ý kiến lần 2 các nhà khoa học trong nước. Hoàn thiện báo cáo chính và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Công khai kết quả điều tra, đánh giá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua kết quả thực hiện của nhiệm vụ có thể thấy, sự phát triển các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tác động nhất định đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và KT - XH ở địa phương. Trong đó, các tác động tiêu cực chủ yếu xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng dự án. Trong giai đoạn vận hành các dự án, các tác động tích cực là chủ yếu.

Tỉnh Quảng Trị có tiềm năng lớn trong phát triển điện gió, do đó trong quy hoạch phát triển các dự án điện gió đến năm 2030, nếu thực hiện được các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị và thi công thì tác động tích cực của phát triển điện gió sẽ tăng lên.

Nhiệm vụ đã đánh giá tác động tổng hợp và đề xuất, kiến nghị các giải pháp hạn chế tiêu cực đối với từng nhóm dự án đã đầu tư, đang đầu tư, đang bổ sung quy hoạch.

Định hướng quy hoạch các khu vực ưu tiên, khu vực hạn chế đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS liên quan đến phát triển điện gió để tra cứu, định hướng phục vụ thuận lợi công tác quản lý và quy hoạch phát triển điện gió trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và KT - XH tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2021-2025 và có tính đến năm 2030, nhằm hạn chế tiêu cực đối với các dự án điện gió đã và đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như có định hướng quy hoạch các dự án điện gió trên địa bàn phù hợp trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, chuyển giao các kết quả của nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả; chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn theo khuyến cáo của nhiệm vụ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kết quả của nhiệm vụ đề xuất các dự án phù hợp vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII và đề xuất cấp chủ trương đầu tư cho các dự án đáp ứng các tiêu chí mà nhiệm vụ đã nêu ra.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hướng Hóa, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển điện gió

Lê Trường |

Thực hiện chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo của tỉnh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là địa phương có nhiều dự án điện gió được triển khai thực hiện. Đây chính là bước đột phá góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường. Qua đó, thúc đẩy KT-XH của địa phương ngày càng phát triển.

Quảng Trị có thêm 25,5MW điện gió của Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1 được đưa vào vận hành thương mại

Thanh Trúc |

Thông tin từ Công ty Mua bán điện (EPTC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, công ty đã thống nhất ngày vận hành vận hành thương mại (COD) các tuabin WT1, WT2, WT3, WT5, WT6, WT7 của Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1 (Quảng Trị) từ thời điểm 12h00 ngày 31/5/2023. Theo đó, Quảng Trị có thêm 25,5MW điện gió của Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1 được đưa vào COD.

Mô hình SWOT khẳng định sự phù hợp của quy hoạch phát triển điện gió ở Quảng Trị

Tân Nguyên |

Để có căn cứ đề xuất chiến lược và giải pháp phát triển bền vững điện gió đến năm 2030 ở tỉnh Quảng Trị, trước hết cần phân tích tiềm năng thực tế về phát triển điện gió dựa trên mô hình SWOT (điểm mạnh/S-điểm yếu/W-cơ hội/O- thách thức/T). Đây là phương pháp đánh giá, phân tích một cách khách quan làm cơ sở cho việc hiện thực hóa chủ trương đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung.

Tạo cơ sở để triển khai công tác quản lý, quy hoạch điện gió hiệu quả, bền vững

Tân Nguyên |

Nhiệm vụ điều tra, đánh giá tác động của các dự án điện gió đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2021-2025 và có tính đến năm 2030 do liên danh Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Khoáng sản DICO (Công ty DICO) thực hiện đã có báo cáo kết quả ban đầu.