Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở thị xã Quảng Trị

Ngọc Trang |

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần hưởng ứng tích cực của người dân, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở thị xã Quảng Trị được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được kết quả đáng kể. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn nơi đây chuyển biến rõ nét, khang trang hơn.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, ngay từ đầu năm 2023, Thị ủy, UBND thị xã đưa nội dung triển khai chương trình NTM vào kế hoạch phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm của năm, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và xã Hải Lệ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời hỗ trợ xã Hải Lệ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tổ chức thành lập và kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM từ thị xã đến xã.

Hội viên phụ nữ ở xã Hải Lệ ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh - Ảnh: N.T
Hội viên phụ nữ ở xã Hải Lệ ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh - Ảnh: N.T
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM, hưởng ứng phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào “5 không, 3 sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”; phong trào xây dựng mô hình “Thôn phòng, chống tội phạm”... Tổ chức duy trì, phát động xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; các tuyến đường NTM kiểu mẫu; xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Thị xã đã thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép và huy động nguồn lực để xây dựng NTM như: đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, y tế... Riêng năm 2023, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình NTM ở thị xã trên 5,5 tỉ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 485 triệu đồng, ngân sách tỉnh 115 triệu đồng, ngân sách thị xã hơn 3,3 tỉ đồng, vốn lồng ghép 221 triệu đồng, vốn huy động từ người dân và cộng đồng hơn 1,3 tỉ đồng.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã chủ động tham gia xây dựng, chỉnh trang NTM như: tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất mở đường; xây dựng mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, mô hình thu gom rác thải của các tổ thu gom rác tại các chi hội phụ nữ...

Xã Hải Lệ phát động triển khai xây dựng 4/4 thôn, 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 2 vườn mẫu, hiện đang tổ chức rà soát, đánh giá để công nhận. Tổ chức 19 đợt/1.857 lượt người tham gia ra quân chỉnh trang NTM, vệ sinh trục đường quanh nhà văn hóa và chỉnh trang dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, Mạc Đỉnh Chi, Điện Biên Phủ. Hệ thống điện chiếu sáng tại khu dân cư được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa. Các tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được quan tâm hỗ trợ đầu tư; một số mô hình sản xuất tiếp tục được duy trì phát triển và đã được chứng nhận VietGAP, sản phẩm OCOP được hoàn thiện để công nhận đạt chuẩn.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ở xã ước đạt 45-47 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,21%. Các hoạt động nói trên đã góp phần giúp xã Hải Lệ duy trì bền vững và hoàn thiện một số tiêu chí như: trường học, giao thông, quy hoạch, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế nông thôn (sản phẩm OCOP), nhà ở dân cư, giảm nghèo đa chiều, lao động việc làm, hành chính công, QP-AN, hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Qua rà soát nội dung của 57 chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí NTM theo Quyết định số 1738/QĐUBND, ngày 4/7/2022 của UBND tỉnh, xã Hải Lệ đạt 56/57 chỉ tiêu, 18/19 tiêu chí. Kết quả rà soát thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, qua rà soát nội dung của 75 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí NTM nâng cao, xã Hải Lệ đạt 61/75 chỉ tiêu; có 12/19 tiêu chí đạt 100% chỉ tiêu, 7/19 tiêu chí có 14 chỉ tiêu chưa đạt.

Để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu và yếu trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, thời gian tới, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG về xây dựng NTM. Theo đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, NTM nâng cao; nhất là vai trò của người đứng đầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch ngày Thứ bảy tình nguyện xây dựng NTM. Quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia xây dựng NTM ở các cấp, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng NTM. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Đối với xã Hải Lệ, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn; tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo sâu sát để đảm bảo các nội dung đề ra; phát động phong trào thi đua giữa các thôn. Tập trung việc huy động đóng góp tự nguyện của Nhân dân. Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, triển khai tốt các chương trình, chính sách trên địa bàn.

Củng cố và nâng cao vai trò hoạt động các hợp tác xã trong phát triển sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, cung ứng dịch vụ đầu vào và dịch vụ đầu ra cho các thành viên. Định hướng hình thành và phát triển sản phẩm OCOP.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát huy vai trò của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Hải An |

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân chuyển biến tích cực.

Phụ nữ Quảng Trị đồng hành bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

Tiến Nhất |

Ngày 6/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi “Phụ nữ Quảng Trị đồng hành bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Khảo sát sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM tại địa phương. 

Nữ “thủ lĩnh” người Vân Kiều góp sức xây dựng nông thôn mới

Kăn Sương |

Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm nay, bà Hồ Thị Thanh, người Vân Kiều ở thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông (Quảng Trị) luôn phát huy vai trò gương mẫu trong mọi việc.