Khảo sát sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Thanh Lê |

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM tại địa phương. 

Cùng với đó, công tác triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM cũng được Mặt trận đẩy mạnh thực hiện.

Theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Người dân xã Gio Quang, huyện Gio Linh phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện chỉnh trang nông thôn để xây dựng NTM - Ảnh: T.L
Người dân xã Gio Quang, huyện Gio Linh phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện chỉnh trang nông thôn để xây dựng NTM - Ảnh: T.L

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Thông qua đó nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc công nhận kết quả xây dựng NTM tại các địa phương. Theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân giai đoạn 2021- 2025 có nhiều điểm mới so với giai đoạn trước.

Đối với đề nghị xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tỉ lệ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân phải thực hiện ít nhất 80% tổng số hộ gia đình của khu dân cư trong xã.

Đối với đề nghị huyện NTM, huyện NTM nâng cao, tỉ lệ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân phải thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình của các xã thuộc huyện...

Bám sát các văn bản hướng dẫn của trung ương, thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức khá chặt chẽ và hiệu quả việc lấy ý kiến của người dân về xây dựng NTM. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Gần đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện thí điểm lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM bằng công nghệ số. Qua đó, nhằm đưa phong trào xây dựng NTM trở thành phong trào thường xuyên, liên tục và phát triển sâu rộng, đều khắp trong nông thôn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM bằng hình thức công nghệ số nhằm phát huy vai trò của cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, thiết thực và bền vững.

Thay đổi nhận thức, tư duy, thay đổi nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống và cán bộ mặt trận. Tính lan tỏa nhanh, rộng của công tác tuyên truyền, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì.

Tạo niềm tin trong Nhân dân về phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh nhờ công khai, minh bạch và thực hành dân chủ sâu rộng trong mọi hoạt động của Mặt trận. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Triển khai các đề án, dự án ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ mặt trận các cấp.

Kết quả thực hiện thí điểm tổ chức lấy ý kiến làm cơ sở để trung ương và tỉnh tham khảo, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai thực hiện chính thức, do vậy không sử dụng kết quả này trong việc xét đề nghị đơn vị đạt chuẩn năm 2023.

Sau khi triển khai thí điểm sẽ nhân rộng các ứng dụng số chuyên đề gồm: lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về NTM và hệ thống zalo, fanpage về sự tương tác của người dân.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lựa chọn huyện Triệu Phong (huyện đang chuẩn bị đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2024) để tổ chức thí điểm triển khai thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM bằng công nghệ số.

Rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các huyện có lộ trình về đích huyện NTM đến 2025 gồm: Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ (NTM nâng cao).

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng NTM cho thấy, người dân chính là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng NTM, làm thay đổi diện mạo của nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ.

Nhân dân là người chủ, người có quyền trực tiếp tham gia, giám sát các hoạt động xây dựng NTM và hưởng lợi trong xây dựng NTM một cách đầy đủ, kịp thời. Việc MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM là một trong những kênh thông tin quan trọng để giúp cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả xây dựng NTM ở mỗi địa phương.

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đã phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thực chất và bền vững trong xây dựng NTM.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nữ “thủ lĩnh” người Vân Kiều góp sức xây dựng nông thôn mới

Kăn Sương |

Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm nay, bà Hồ Thị Thanh, người Vân Kiều ở thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông (Quảng Trị) luôn phát huy vai trò gương mẫu trong mọi việc. 

Phụ nữ huyện Gio Linh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hoài An |

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Gio Linh (Quảng Trị) tập trung chỉ đạo các cấp hội chủ động triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn kết chặt chẽ với 8 tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu trong xây dựng NTM, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó, huy động sức mạnh của toàn dân chung sức xây dựng NTM.

Nông dân Cam Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới

Thanh Hải |

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) có nhiều cách làm hay, sáng tạo, động viên hội viên nông dân đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Những điển hình trong nông nghiệp nông thôn

Kô Kăn Sương |

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều hợp tác xã (HTX) đi đầu trong đổi mới hoạt động, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SX-KD, dịch vụ để tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, thu nhập cho thành viên và người dân.