Quảng Trị chấn chỉnh tình trạng 'có tiền mà tiêu không được'

CÔNG ĐIỀN |

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch, tỉnh Quảng Trị đã ban hành chỉ thị đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Cắt giảm vốn ngân sách tương ứng số vốn không giải ngân hết

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 vẫn tác động tiêu cực tới nền kinh tế nên việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhất để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Để thực hiện quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành và cơ quan trung ương trên địa bàn; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư triển khai thực hiện đầy đủ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiều dự án vốn đầu tư công ở Quảng Trị có tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: Công Điền.
Nhiều dự án vốn đầu tư công ở Quảng Trị có tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: Công Điền.

Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án có tỉ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn được giao năm 2021 để bổ sung vốn cho các công trình, dự án có tiến độ giải ngân tốt theo đúng quy định.

Đối với các chủ đầu tư có công trình, dự án bị điều chuyển vốn dẫn đến thi công dở dang nhưng hết niên độ bố trí vốn phải tự chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn vốn để bố trí thực hiện hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng.

Trường hợp đến ngày 31/01/2022, các đơn vị, địa phương không giải ngân hết nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công 2021, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân và bị hủy dự toán.

Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, kiên quyết không để dồn vốn thanh toán vào cuối năm. Chủ động rà soát giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án khó có khả năng giải ngân hết kế hoạch được giao, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.
Tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý trách nhiệm dự án có mức vốn đầu tư cao nhưng tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: Công Điền.
Tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý trách nhiệm dự án có mức vốn đầu tư cao nhưng tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: Công Điền.
Xử lý trách nhiệm dự án có mức vốn cao nhưng tỷ lệ giải ngân thấp

Đối với dự án hoàn thành năm 2021, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Riêng đối với dự án chuyển tiếp sẽ tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2021. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2021 và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án khởi công mới, các dự án ODA sẽ đẩy nhanh việc triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư bảo đảm có thể triển khai được ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch; khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với nhà tài trợ, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát nhu cầu vốn nước ngoài năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng thời gian quy định và theo cam kết với nhà tài trợ.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Định kỳ hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tổ chức họp nghe các sở, ban ngành, địa phương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án có mức vốn bố trí cao nhưng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2021 thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Trong đó, đối với các dự án có tỉ lệ giải ngân thấp, phải nêu rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trường hợp không đảm bảo tiến độ giải ngân phải đề xuất điều chuyển ngay cho các dự án khác có nhu cầu.

(Nguồn: nongnghiep)

TAGS

Quảng Trị: Bệnh truyền nhiễm mới trên đàn trâu bò nguy cơ bùng phát

Hưng Thơ |

Từ cuối năm 2020, lần đầu tiên phát hiện đàn bò tại tỉnh Quảng Trị mắc bệnh truyền nhiễm mới. Từ đó đến nay, hơn 100 con bò mắc bệnh và 5 con bị chết và tiêu hủy.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận đầu tư

Tạ Hưng |

Ngày 31/3, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị ở địa bàn huyện Hải Lăng thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Quảng Trị: Phát hiện một doanh nghiệp khai thác đá không có giấy phép

Tiến Nhất |

Ngày 30/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một doanh nghiệp khai thác đá không có giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Quảng Trị sẽ tổ chức thi chọn đại sứ du lịch

Hưng Thơ |

Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021, tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong dịp lễ 30.4-1.5, trong đó sẽ diễn ra chung kết cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch.