Bảng lương giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023

PV |

Bảng lương giáo viên từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức:

Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: Ngày nay)

TAGS

Những chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu áp dụng từ năm 2023

PV |

Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi.

Những điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động năm 2023

Thanh Mai |

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15, từ ngày 1/7/2023 có nhiều điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động.

Lương của cán bộ, công chức sẽ thay đổi thế nào từ ngày 1/7/2023?

An Ly |

Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên 1.800.000 đồng/tăng, thì tiền lương của các đối tượng này sẽ thay đổi thế nào?

Chính phủ yêu cầu 2 bộ phối hợp điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên

PV |

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ phối hợp điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.