Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri

Trần Anh Minh |

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội khóa XV, ngay sau khi kiện toàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Trong năm đầu hoạt động của nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri và đạt được những kết quả tốt.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Công tác xử lý đơn thư của Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh phân công văn phòng dự tiếp công dân vào ngày 25 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; thực hiện việc tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư vào các ngày làm việc trong tuần. Chỉ đạo văn phòng cử chuyên viên có kinh nghiệm trực tiếp tham mưu xử lý đơn, thư.

Cử tri xã Cam Hiếu kiến nghị các vấn đề bức xúc đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Ảnh: LÊ MINH
Cử tri xã Cam Hiếu kiến nghị các vấn đề bức xúc đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Ảnh: LÊ MINH

Khi tiếp nhận đơn, thư, thực hiện ngay việc rà soát, phân loại và xem xét, nghiên cứu để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, không để tình trạng đơn thư tồn đọng. Phần lớn các cơ quan khi nhận được văn bản do Đoàn ĐBQH tỉnh và cá nhân đại biểu Quốc hội chuyển đến đều có phúc đáp về kết quả giải quyết; trường hợp chưa giải quyết được, các cơ quan đều có công văn trả lời. Trong năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 92 đơn thư của cử tri, trong đó có 8 đơn tố cáo; 52 đơn kiến nghị; 15 đơn góp ý, đóng góp ý kiến; 17 đơn thư của cử tri ngoại tỉnh (những đơn này chỉ lưu không xem xét giải quyết).

Sau khi nghiên cứu đơn, Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét giải quyết. Theo đó, trong 15 đơn phản ánh, kiến nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xem xét và báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri, tổng hợp vào báo cáo góp ý xây dựng luật; 52 đơn kiến nghị có văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết; còn lại 8 đơn tố cáo, vì nguồn gốc của đơn này là từ các vụ việc mà công dân khiếu nại không thành đã chuyển thành đơn tố cáo nên Đoàn ĐBQH tỉnh không giải quyết. Nội dung đơn, thư gửi mà cử tri trong tỉnh đến Đoàn ĐBQH tỉnh chủ yếu khiếu nại về thực hiện chính sách đất đai; hoạt động tư pháp, phần lớn tập trung khiếu nại các bản án, quyết định của Tòa án; còn lại là khiếu nại và kiến nghị về thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công, chế độ bảo hiểm xã hội...

Mặt khác, Đoàn ĐBQH tỉnh còn thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, đảm bảo các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để quan tâm giải quyết các vấn đề mà cử tri bức xúc. Trong năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tiếp xúc cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện sáng tạo, tổ chức theo hình thức: Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số cơ quan, tổ chức để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH tỉnh để thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri...

Sau khi tiếp nhận thông tin của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kịp thời báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan tại tỉnh để xem xét giải quyết. Đã tổng hợp được 35 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương; 71 ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hữu quan tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, lựa chọn một số nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người dân để đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin kịp thời, rộng rãi kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri. Các kiến nghị còn tồn đọng, chậm giải quyết, có văn bản gửi đôn đốc các cơ quan, đơn vị hữu quan tiếp tục giải quyết triệt để.

Mặc dù tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng mỗi đại biểu Quốc hội vẫn duy trì thực hiện bình quân từ 5 - 7 buổi tiếp xúc với cử tri theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm với cử tri; lắng nghe, thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Đoàn ĐBQH tỉnh, Quốc hội và kiến nghị giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Hoàng Đức Thắng đã tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân chung của tỉnh định kỳ hằng tháng; tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi có yêu cầu. Các đại biểu Quốc hội khi nhận được khiếu nại của công dân đã nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.

Năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV và tiếp xúc cử tri các hình thức khác theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; xây dựng báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành tỉnh và các cấp chính quyền địa phương xem xét, giải quyết. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, thông báo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục thực hiện lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh vào ngày 25 hằng tháng và các ngày làm việc trong tuần tại Đoàn ĐBQH tỉnh; tiếp nhận đơn, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tập trung theo dõi, giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Lê Minh - Trần Tuyền |

Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại các xã Hiền Thành (Vĩnh Linh), Phong Bình (Gio Linh), Phường 2 (thị xã Quảng Trị), Phường 5 (thành phố Đông Hà) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự buổi tiếp xúc.

Quảng Trị: Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,85%

Phan Khiêm |

Theo báo cáo nhanh lúc 21h ngày 23/5 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh 468.689 cử tri, trong đó có 468.009 cử tri tham gia bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,85%.

Ngày 'Chủ Nhật đặc biệt' của cử tri 95 tuổi 15 lần bỏ phiếu bầu cử

Minh Sơn |

Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Phạm Văn Ca chưa một lần bỏ lỡ ngày hội bầu cử toàn quốc từ năm 1946 đến nay.

Cử tri các đồng bào dân tộc thiểu số hướng về ngày bầu cử

Nguyễn Nam |

 

Không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang lan tỏa trong các vùng đồng bào dân tộc trên khắp cả nước.