Gần 190 người có uy tín trong đồng bào DTTS được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, an ninh, quốc phòng

Bảo Phú |

Ngày 08/09, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khoá tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và phổ biến, cung cấp thông tin đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Khoá tập huấn được tổ chức với mục đích, phát huy vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Hồ Thị Minh, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân tộc báo cáo tại Hội nghị
Bà Hồ Thị Minh, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân tộc báo cáo tại Hội nghị

Khoá tập huấn được tổ chức tại thị trấn Lao Bảo với 2 lớp có 188 thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín.

Khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng của người có uy tín. Phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc; Những văn bản pháp lý mới được ban hành đối với vùng đồng bào DTTS; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN... đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín đối với chính sách người có uy tín, những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện sự phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Qua khoá tập huấn lần này, những người đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín ngày càng được trau dồi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, vừa nâng cao hiểu biết vừa giúp đỡ, truyền đạt lại kiến thức đã học cho bà con dân tộc thiểu số chưa được tiếp xúc nhiều với kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh…

Đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PV |

Năm học 2022-2023, tỉnh Đắk Lắk có trên 450.000 học sinh các cấp học. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc đến trường học trực tiếp gặp nhiều khó khăn, năm học mới này, thầy và trò tỉnh Đắk Lắk từ đô thị đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang nỗ lực khắc phục khó khăn và tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào năm học mới.

Đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trần Cát Linh |

Ở trong giai đoạn nào, văn hóa truyền thống cũng luôn có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống của Nhân dân, làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Qua các hoạt động văn hóa, Nhân dân làm phong phú thêm đời sống tinh thần và càng vun đắp hơn bản sắc dân tộc. Do đó, ngoài sáng tạo nền văn hóa mới phù hợp với thời đại mới, cấp ủy đảng, chính quyền và người dân luôn quan tâm công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không để ngôn ngữ trở thành rào cản đối với học sinh dân tộc thiểu số

Hoài Nam |

Giai đoạn 1 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ (gọi tắt là Đề án) đã kết thúc trên phạm vi cả nước. Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn còn gặp phải rào cản, khó khăn nhất định. Thực tế này đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phải triển khai nhiều giải pháp, cách làm quyết liệt, hiệu quả hơn, trong đó cần tăng cường phối hợp với phụ huynh và cộng đồng để việc dạy tiếng Việt cho trẻ DTTS đạt kết quả cao.

Hướng Hóa chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số

Quỳnh Hương |

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hơn 94 nghìn dân bao gồm 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô sinh sống trên địa bàn 21 xã, thị trấn, trong đó có gần 50% là đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu ở 14 xã vùng bản đặc biệt khó khăn. Đảng bộ huyện hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 26 đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 5 đảng bộ bộ phận, với 4.489 đảng viên.