Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Thanh Mai |

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện, xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào sáng nay (5.7).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng nay
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng nay

Đồng thời thảo luận về Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII; tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo Tổng Bí thư, việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 là công việc rất hệ trọng.

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV (tháng 3 - 4.2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất sắp tới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khoá XIII, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Đài Phát thanh Quốc gia Lào hợp tác Viện Khổng Tử tăng cường giảng dạy tiếng Hán

Tổng hợp |

Theo Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào, ngày 2/7 vừa qua tại trụ sở Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR), thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác thành lập Lớp học Khổng Tử trực thuộc Viện Khổng Tử Đại học Quốc gia Lào (NUOL) tại Đài phát thanh Quốc gia Lào.

Trung Quốc+1: Kế hoạch khiến vị thế của "công xưởng thế giới" lung lay

PV |

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện chiến lược "Trung Quốc+1."

Hình ảnh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

PV |

Ngày 1/7, tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra trọng thể.

Biến thể Delta với 'đột biến kép' đã xuất hiện gần 100 quốc gia

Gia Hân |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật dịch bệnh hằng tuần, trong đó cho biết biến thể Delta của virus COVID-19 vốn được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã xuất hiện ở gần 100 quốc gia.