Quảng Trị cho thôi việc 69 cán bộ

Công Điền |

69 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại Quảng Trị bị cho thôi việc nằm trong diện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 6/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020.

Việc tinh giản bộ máy hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Công Điền.
Việc tinh giản bộ máy hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Công Điền.

Cụ thể, có 69 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, trong đó chủ yếu là giáo viên các cấp học và cán bộ công chức cấp xã bị cho thôi việc trong đợt này.

Lý do những công chức, viên chức này bị cho thôi việc do không hoàn thành nhiệm vụ và có đơn xin tinh giản biên chế; một số khác do dôi dư sau rà soát, sắp sếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền...

UBND tỉnh Quảng Trị giao Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Được biết, theo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2020 cho 100% cơ quan, đơn vị, địa phương khối Nhà nước tỉnh Quảng Trị, đến năm 2021 địa phương này phải thực hiện tinh giản 2.327 người (đạt 10,2% so với tổng biên chế, số người làm việc được giao năm 2015).

TAGS

Quy định mới về việc tăng lương đối với công chức nhà nước

Hoàng Gia |

Tùy lỗi vi phạm mà cán bộ, công chức, viên chức có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí là 1 năm.

Từ 2021, công chức sẽ được nhận lương theo đúng năng lực, vị trí, chức danh

Thanh Mai |

Việc áp dụng trả lương theo vị trí việc làm từ năm 2021 rất khó có thể thực hiện do các ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Khi nào công chức được chuyển sang làm viên chức?

Trang Anh |

Công chức có thể được chuyển sang làm viên chức nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức và sự điều động công chức.

Đề xuất chính sách khuyến khích công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

M.Phương |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 118/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội...