Dân số tỉnh Quảng Trị: Nữ nhiều hơn nam

NB |

Ngày 22/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh Nguyễn Quân Chính.  

Ngày 22/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh Nguyễn Quân Chính.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra trên quy mô lớn, địa bàn rộng, được tổ chức 10 năm một lần, thời gian điều tra từ ngày 1-25.4.2019. Trong quá trình điều tra đã cải tiến phương pháp, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn thu thập thông tin giúp nâng cao chất lượng, minh bạch quá trình thu thập thông tin thống kê và rút ngắn thời gian, đến nay công tác xử lí và làm sạch số liệu đã cơ bản hoàn thành.

 
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.​
Tổng hợp sơ bộ kết quả tổng điều tra năm 2019 như sau: Tổng số dân của tỉnh Quảng Trị đến thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019 là 632.375 người, trong đó dân số nam 313.193 người, chiếm 49,57%; dân số nữ là 318.882 người, chiếm 50,43%. Sau 10 năm quy mô dân số của tỉnh tăng thêm 34.052 người. Tỉ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 0,55%/năm, trong đó thành thị 1,76%; nông thôn 0,06%.   

Trong 10 năm quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp các địa phương. Dân số khu vực thành thị tỉnh Quảng Trị năm 2019 là 195.413 người, chiếm 30,9%; khu vực nông thôn là 436.962 người, chiếm 69,1%. Toàn tỉnh có 545.513 người dân tộc Kinh, chiếm 86,3% và 86.862 người dân tộc khác, chiếm 13,7%. Toàn tỉnh có 168.495 hộ dân cư, tăng 18.824 hộ so với năm 2009, bình quân mỗi hộ có 3,6 người, thấp hơn 0,4 người/hộ so với năm 2009.

Về nhà ở: 100% hộ dân cư đều có nhà ở, hầu hết các hộ dân đều sống trong các nhà kiên cố hoặc bán kiên cố (94,5%); ở khu vực thành thị đạt 98,5%, cao hơn 5,7 % so với khu vực nông thôn (92,8%). Tỉ lệ hộ sống trong nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng mạnh từ 68% năm 1999 lên 94,5% năm 2019. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5 m2; cư dân thành thị có diện tích nhà ở bình quân đầu người cao hơn cư dân nông thôn, tương ứng là 30,9 m2/người và 20,3 m2/người…

Kết quả số liệu tổng điều tra lần này là cơ sở giúp nhà nước đánh giá hiệu quả chiến lược 10 năm qua về phát triển kinh tế- xã hội; làm căn cứ quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2020-2030...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ tham gia tổng điều tra lần này đã linh hoạt, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Quảng Trị xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố là kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng. Qua đó thấy rõ sự phát triển kinh tế- xã hội thời gian qua, đồng thời các số liệu thu thập được phục vụ cho việc hoạch định chính sách, nhất là công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó cũng cần thấy rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để công tác điều tra những lần sau đạt kết quả cao hơn.

Sắp thu hoạch 90 ha cây mắc ca ở Hướng Hóa

Đ.V |

Sau hơn 4 năm triển khai trồng, 90 ha cây mắc ca của Công ty TNHH My Anh Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã bắt đầu cho quả đại trà và dự kiến cuối năm 2019 sẽ cho thu hoạch, đưa vào chế biến.

“Đặc sản”du lịch Quảng Trị

P.V |

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2018 tổng lượng khách đến Quảng Trị ước đạt 1.820.000 lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đổi thay diện mạo miền núi Quảng Trị

B.T.V |

Ngày 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019.

Quảng Trị: Hơn 1 vạn lao động có việc làm mới

B.T.V |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Quảng Trị có 10.500 lao động được tạo việc làm mới.