Đề xuất điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Phạm Mỹ Hạnh |

 

Ngày 19/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp để nghe đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được lập và triển khai từ năm 2020 tại Quyết định số 3698/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020. 
Tuy nhiên, ngày 22/12/2021 Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg.
Vì vậy, một số chỉ tiêu cần điều chỉnh lại như nhiều chỉ tiêu còn thiếu, chưa có hệ thống chỉ tiêu phát triển nhà ở sau năm 2030. 
Thực tiễn phát triển nhà ở chưa bền vững, chưa bao trùm, đặc biệt là nhà ở dành cho các nhóm thu nhập thấp. Phát triển nhà ở chưa đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

 

Định hướng phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 được xác định: Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển, chỉnh trang đô thị, đảm bảo kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; Quản lý xây dựng nhà ở đô thị phù hợp với quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt; Phát triển nhà ở tại khu vưc đô thị đảm bảo phù hợp với nhu cầu về nhà ở; Chú trọng kết nối liên kết vùng, tăng cường thu hút đầu tư phát triển tiềm năng của địa phương; Phát triển đa dạng các loại hình nhà; Tăng tỷ trọng dự án khu nhà ở, nhà chung cư, đồng thời giảm dần tỷ trọng nhà ở do dân tự xây dựng, hình thức đơn lẻ, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội phù hợp thu nhập; Phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc vùng miền, gắn với công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn trong phương pháp lập chương trình, các chỉ tiêu tiệm cận quyết định 2161 của Chính phủ và quy hoạch của tỉnh.  Chương trình cơ bản đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề ra, các số liệu thể hiện tầm quan trọng để thực hiện các dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh để chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ trước khi trình HĐND tỉnh…

(Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất

Nguyễn Vinh |

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bàn ban hành quy chế làm việc; quy trình kiểm tra, giám sát; quy định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2022

Trần Tuyền |

Ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Phiên họp chuyên đề pháp luật đầu tiên của UBTVQH diễn ra từ ngày 15-18/8

PV |

Từ ngày 15-18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về năm dự án luật đã trình với Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ xem xét và biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PV |

Ngày 9/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 14.