Gần 73 tỉ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022-2025

Thu Hạ |

Ngày 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy vai trò liên kết, hợp tác, tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh minh họa- Ảnh: ST
Hình ảnh minh họa- Ảnh: ST

Phấn đấu đến năm 2025, thành lập mới 95 - 100 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 100% số hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo đúng quy định; 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên; xây dựng thêm 15 - 20 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Nội dung chương trình bao gồm việc hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về kinh tế tập thể; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho khu vực kinh tế tập thể; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Chương trình có tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 72,9 tỉ đồng, bao gồm nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn đóng góp của các hợp tác xã.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ký kết hợp tác giữa Tỉnh đoàn và VietinBank Quảng Trị

Trung Dũng |

Thực hiện phong trào xung kích, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp, chiều ngày 14/11, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên VietinBank đã phối hợp với các phòng, ban đơn vị chuyên môn của VietinBank tổ chức thành công Lễ ký kết hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025.

Trung Quốc kêu gọi các nước Đông Á hợp tác thúc đẩy hòa bình

PV |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/11 đã kêu gọi chia sẻ cơ hội và tăng cường hợp tác khu vực để đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Đông Á.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình

PV |

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên trong lĩnh vực này.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Hồng Pha |

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào.