Gio Linh chú trọng bảo vệ môi trường

Hoài An |

Từ nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ môi trường đối với quá trình phát triển, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và Nhân dân huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn; nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức trong việc bảo vệ môi trường… 

Các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải… đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Huyện Gio Linh có sự đa dạng về địa hình, có lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và chế biến thủy sản, dịch vụ tắm biển, nghỉ dưỡng và khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; có 4 nông trường cao su với gần 3.000 ha cao su đang khai thác, 1 nhà máy chế biến cao su; Khu công nghiệp Quán Ngang phát triển nhanh; có nhiều cơ sở thu mua, chế biến nông, lâm, thủy sản đang hoạt động trong các khu dân cư. Các bãi tắm dọc tuyến biển đã và đang được hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tuổi trẻ Gio Linh thu gom rác thải, làm sạch bãi biển - Ảnh: H.A
Tuổi trẻ Gio Linh thu gom rác thải, làm sạch bãi biển - Ảnh: H.A

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương nhưng ở một số nơi cũng đã có những tác động bất lợi đối với môi trường. Mặt khác, thói quen sử dụng túi nhựa, ý thức tự giác trong thu gom, xử lý rác thải, chất thải của một bộ phận người dân chưa cao. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng đang là nhiệm vụ vừa bức thiết, vừa lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và cần có sự tham gia tích cực, tự giác của mỗi người, cộng đồng và toàn xã hội.

Những năm qua, huyện Gio Linh đã chủ động tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện chủ yếu được Trung tâm Môi trường - Đô thị huyện thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý; một số xã còn lại được các tổ thu gom, vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện để xử lý. Lượng rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý khoảng 40 tấn/ ngày đêm. Trên địa bàn huyện đã có 1 bãi chôn lấp chất thải rắn cho toàn huyện tại xã Phong Bình với diện tích 7,6 ha. Hằng năm, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc môi trường định kỳ tại bãi rác theo đúng quy định.

UBND huyện cũng đã ban hành Công văn số 395/UBND-MT ngày 6/4/2021 về việc tổ chức thu gom, bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó yêu cầu các xã, thị trấn thông báo, tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức đoàn thể ra quân thu gom, vận chuyển bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đưa vào các bể chứa đảm bảo đúng quy định. Các xã, thị trấn đã xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở đồng ruộng sau sử dụng nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Hằng năm, thông qua các ngày lễ, tết, Tuần lễ Biển và hải đảo, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải ở các tuyến đường nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Việc bảo vệ môi trường đã được các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường đến tận người dân. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, huyện đã chủ động tranh thủ ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc quản lý bảo vệ môi trường; đồng thời áp dụng, thực hiện các văn bản về các lĩnh vực môi trường theo đúng quy định của pháp luật; công tác thi hành pháp luật ngày càng đi vào nền nếp, số vụ vi phạm pháp luật về môi trường ngày càng giảm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường, kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đưa hoạt động bảo vệ môi trường vào khuôn khổ. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan thực hiện kiểm tra môi trường tại Khu công nghiệp Quán Ngang và các đơn vị sản xuất ngoài khu công nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sản xuất, kinh doanh đã có ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường như đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường; có báo cáo quan trắc, giám sát môi trường định kỳ.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện thuộc đối tượng lập hồ sơ về môi trường đều nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xác nhận và làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, UBND huyện đã xác nhận 142 hồ sơ môi trường; còn những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Phan Văn Hòa cho biết, thời gian tới, huyện chủ động hưởng ứng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường biển với tinh thần trách nhiệm cao hơn, thường xuyên, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nhận rõ trách nhiệm của mình đối với việc tham gia thực hiện giảm thiểu, đẩy lùi các hoạt động gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác hại từ rác thải nhựa đối với môi trường, đối với vùng biển; nâng cao chất lượng giáo dục về môi trường trong các trường học.

Rà soát, bổ sung nội dung các chương trình, dự án, kế hoạch để phát triển sản xuất, xây dựng đời sống xã hội gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Nhân rộng các mô hình tổ tự quản, thành lập các tổ thu gom, xử lý rác thải trong từng cộng đồng dân cư; làm vệ sinh nhà ở, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, các tuyến phố; xử lý nghiêm việc đánh bắt thủy, hải sản bằng các phương tiện hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn sinh vật biển và nội đồng…, qua đó, nhằm tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường trong toàn huyện Gio Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nỗ lực để môi trường nông thôn luôn xanh - sạch - đẹp

Thanh Lê |

Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Thúc đẩy kinh tế 'xanh,' phát triển gắn với bảo vệ môi trường bền vững

Hùng Võ |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách về môi trường; trong đó đặc biệt là Việt Nam đã chủ động tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại COP21.

Phụ nữ xã Tân Long tích cực bảo vệ môi trường

Ngọc Trang |

Thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Long (Quảng Trị), huyện “sớm nở, tối tàn” Hướng Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên. Nhờ vậy, ở địa phương ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, huy động sự chung tay của đông đảo của người dân trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn miền núi xanh, sạch, đẹp.

Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay bảo vệ môi trường biển

Trúc Phương |

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, ứng phó với sự biến đổi khí hậu, thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó góp phần bảo vệ, giữ gìn biển trong xanh, sạch, đẹp.