Hải Lăng tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển

Thanh Lê |

Với sự chỉ đạo quyết liệt cũng như ban hành nhiều chính sách hỗ trợ của địa phương, nhờ vậy thời gian qua, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị)  đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Số lượng và chất lượng đội ngũ doanh nhân từng bước được nâng lên. Nền kinh tế tư nhân đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo thống kê của huyện Hải Lăng, đến nay toàn huyện có 287 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 242 doanh nghiệp so với năm 2015. Tổng số vốn đăng ký là 1.924 tỉ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.771 lao động. Các doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nônglâm- thủy sản. Cùng với doanh nghiệp, số hộ kinh doanh cũng phát triển mạnh mẽ. Đến nay có 3.395 hộ được cấp giấy chứng nhận hộ đăng ký kinh doanh, tăng 748 hộ so với năm 2015. Hoạt động của hộ kinh doanh đã đóng góp lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Nhiều lao động nông thôn ở huyện Hải Lăng đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp địa phương - Ảnh: T.L
Nhiều lao động nông thôn ở huyện Hải Lăng đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp địa phương - Ảnh: T.L

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, huyện Hải Lăng đã thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. Hằng năm, UBND huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và một số văn bản liên quan nhằm triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp… Đồng thời thực hiện rà soát cung cấp dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính, từ đó giảm bớt thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, áp dụng công nghệ thông tin giải quyết hồ sơ công việc. Địa phương còn thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết, công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính về quy trình hồ sơ, thời gian giải quyết, lệ phí... để người dân và doanh nghiệp được biết và theo dõi. Trong năm 2021, đã tiếp nhận 4.042 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 4.010 hồ sơ.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đánh giá, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các thủ tục hành chính nhà nước chất lượng, hiệu quả…Kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công vụ đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các địa phương; đặc biệt là tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính một cửa. Hằng năm, huyện Hải Lăng tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động, sản xuất.

Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết về các lĩnh vực cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện…Cùng với đó, huyện Hải Lăng đã hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2021, huyện đã tổ chức được 110 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 2.973 học viên tham gia. Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện đạt 61%, trên 70% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo, 100% lao động học nghề may công nghiệp được các công ty trên địa bàn huyện tuyển dụng. Thông qua các lớp học nghề, người dân nắm được các phương pháp, kỹ thuật để áp dụng vào phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ nền kinh tế tư nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, huyện Hải Lăng đã phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đồng thời thường xuyên nắm tình hình các doanh nghiệp, kịp thời động viên, khích lệ doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Hướng các doanh nghiệp, doanh nhân lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm làm hàng đầu để tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp…

Kịp thời có những giải pháp giúp doanh nghiệp, doanh nhân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm; tham gia các phiên chợ hàng Việt được tổ chức trên địa bàn... Địa phương còn tranh thủ các nguồn vốn từ đề án khuyến công cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện để đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất, máy móc, dụng cụ thiết yếu; hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch cho các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của huyện. Tăng cường các hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các hiệp định thương mại lớn được ký kết, mở ra cơ hội lớn cho các địa phương trong cả nước. Đối với huyện Hải Lăng, việc hình thành Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu công nghiệp Quảng Trị và nhiều dự án đang được triển khai đã và đang tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận các nguồn vốn, tiếp thu khoa học công nghệ, các nguồn lực và kinh nghiệm tổ chức quản lý tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Để tiếp tục hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển, trong thời gian tới, huyện Hải Lăng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến các lĩnh vực, trong đó có doanh nghiệp, doanh nhân. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ban hành các cơ chế, chính sách về hỗ trợ các thành phần kinh tế tư nhân, đặc biệt hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng của COVID-19; tạo môi trường thông thoáng phát triển. Áp dụng tốt các cơ chế chính sách của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp về các mặt tài chính, mặt bằng sản xuất, tiếp cận đất đai, đổi mới nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật, liên kết, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu...Chủ động, sâu sát nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, để có các giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế tư nhân…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thúc đẩy sự hợp tác với nhau, cạnh tranh lành mạnh, đồng hành phát triển giữa các thành phần kinh tế tư nhân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lũ bất thường, vùng trũng Hải Lăng thiệt hại nặng

Thanh Trúc |

“Lũ tháng 3, cháy nhà tháng 7”, câu dân gian thường truyền miệng để nói về thiệt hại khôn lường, khó cứu vãn nếu có lũ lụt vào thời điểm tháng 3 âm lịch, khi cây lúa đang giai đoạn làm đòng giờ lại bất ngờ xảy ra trên địa bàn Quảng Trị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Hải Lăng

Tiến Nhất |

Ngày 3/4, đoàn công tác trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng đi kiểm tra với đoàn.

Đề nghị Hanwha đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo khả thi Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng

Thanh Trúc |

Ngày 1/4, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng Hanwha In Sub Jung và các thành viên đoàn công tác về phát triển Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng. 

Hải Lăng: Hàng ngàn héc ta lúa vụ đông xuân có nguy cơ ngập úng do mưa lớn

Lê An |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp, từ tối qua 31/3 đến sáng nay 1/4, trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã có mưa lớn kéo dài làm nhiều diện tích lúa vụ đông xuân có nguy cơ ngập úng.