Hướng Hóa: Gần 5 tỉ đồng xây dựng 4 mô hình trồng trọt, chăn nuôi ở 10 xã

Nguyễn Đình Phục |

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa có văn bản gửi UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) việc thống nhất triển khai thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi trong năm 2022.

Theo đó, thực hiện dự án, mô hình hỗ trợ phát triển trồng trọt, chăn nuôi trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp với cấp ủy, chính quyền 10 xã trong Khu kinh tế quốc phòng, khảo sát thống nhất triển khai thực hiện 2 mô hình trồng trọt và 2 mô hình chăn nuôi.

Hình ảnh minh họa: ST
Hình ảnh minh họa: ST

Cụ thể 2 mô hình trồng trọt, gồm: mô hình trồng lúa nước triển khai ở các xã Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Sơn, A Dơi, Lìa, Ba Tầng; mô hình trồng dong riềng triển khai ở xã Hướng Phùng. 2 mô hình chăn nuôi, gồm: mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản triển khai ở các xã Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Lộc, Ba Tầng, Thanh; mô hình nuôi dê sinh sản triển khai ở các xã Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Linh, A Dơi, Lìa.

Dự kiến kinh phí thực hiện các mô hình gần 5 tỉ đồng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hiệu quả của một trang trại chăn nuôi trên vùng đất cát

Thu Thảo |

Với khát vọng biến bất lợi trở thành lợi thế, anh Phan Khắc Sự ở thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã quyết tâm và xây dựng thành công một trang trại chăn nuôi tổng hợp có quy mô lớn ở vùng đất cát cằn khô, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Bàn giao 900 triệu đồng vốn chăn nuôi bò cho phụ nữ khó khăn ở huyện Vĩnh Linh

Trúc Phương |

Ngày 12/9, tại xã Vĩnh Lâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp với Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) bàn giao vốn chăn nuôi bò cho 45 hộ hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã.

Làn sóng đầu tư vào chăn nuôi

Bích Hồng |

Quy mô ngành chăn nuôi của Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á với năng lực sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm thị trường nội địa và một phần cho xuất khẩu.

Hỗ trợ chăn nuôi phát triển đúng quy hoạch

Trần Anh Minh |

Ngành chăn nuôi trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp và PTNT của tỉnh Quảng Trị, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.