Lan tỏa sâu rộng Giải Búa liềm vàng

Phan Ngân |

Quán triệt Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2022 đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia giải nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Sau hơn 8 tháng phát động, giải đã thu hút 75 tác phẩm tham gia dự thi của phóng viên và công tác viên của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn với các thể loại hình báo in, truyền hình, phát thanh, phóng sự ảnh… So với các năm trước, tác phẩm dự thi năm nay tăng về số lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về thành phần dự thi. Điều này thể hiện sức thu hút của Giải Búa liềm vàng năm 2022 đã thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Ban tổ chức giải và sự quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí địa phương.

Ban Giám khảo chấm tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng Quảng Trị năm 2022 - Ảnh: Hằng Nga
Ban Giám khảo chấm tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng Quảng Trị năm 2022 - Ảnh: Hằng Nga

Nhìn chung, đa số tác phẩm dự thi năm nay đã bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng; chất lượng có mặt được nâng lên, phản ánh sinh động đa dạng và có chiều sâu trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người xem. Có nhiều tác phẩm được sự đầu tư công phu tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; phát hiện nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu, có sức lan tỏa, một số tác phẩm đã đi sâu thể hiện được chủ đề, vấn đề đặt ra, có tính thuyết phục.

Các tác phẩm tham gia dự thi đã chú trọng tuyên truyền về kết quả đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; những cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mảng tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều cây bút không chuyên tham gia.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, một số tác phẩm đi sâu phản ánh về mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa các bản làng các tỉnh biên giới Salavan, Savannakhet với tỉnh Quảng Trị. Một số tác phẩm đề cập đến hiệu quả của chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng, tham gia giải pháp để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả hơn; một số tác phẩm đề cập việc đổi mới trong đại hội ở chi bộ cơ sở...

Nhiều tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh một cách sinh động, khách quan, đa dạng và có chiều sâu trên các mặt của công tác xây dựng Đảng đã góp phần giúp cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém; bổ sung, sửa đổi các chủ trương không còn phù hợp, tìm ra lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Mặc dù còn một số hạn chế nhưng nhìn chung Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị năm 2022 đã có những tiến bộ rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thành công của giải lần này không chỉ thể hiện ở chỗ tác phẩm tham gia giải tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng hơn về thể loại, phong phú hơn về đối tượng mà còn thể hiện ở sự trưởng thành hơn của các cây bút chuyên và không chuyên trong sáng tác các tác phẩm về đề tài xây dựng Đảng.

Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, định hướng, dư luận vào những vấn đề liên quan đến thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin, khát vọng và khí thế mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Giáo viên Quảng Trị đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022

Quang Hiệp |

Ngày 14/11, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Trị, tham gia cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức, 3 giáo viên Quảng Trị đã đạt thành tích cao.

216 vận động viên tham gia giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Thu Thảo |

Từ ngày 12 - 14/11, tại TP. Đông Hà, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 - 2022).

Thống nhất trao 15 giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022

Kăn Sương |

Ngày 4/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp thống nhất trao giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2022, lựa chọn các tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương và một số nội dung chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Hồ Đại Nam tham dự.

Giải Búa liềm vàng Quảng Trị năm 2022: 15 tác phẩm được đề nghị trao giải

Hằng Nga |

Ngày 26/10, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) Quảng Trị năm 2022 tổ chức họp chấm vòng chung khảo. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Hồ Đại Nam chủ trì cuộc họp.