Nhiều thành tựu trong sự nghiệp “trồng người” ở Triệu Phong

Nguyễn Vinh |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Triệu Phong thành lập tháng 5/1973. Sau ngày Quảng Trị giải phóng, ngày 2/4/1975, Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 29 thành lập Phòng GD huyện Triệu Phong. Tháng 6/1976, Đảng bộ ngành GD được thành lập. Tháng 3/1977, huyện Hải Lăng và Triệu Phong sáp nhập, Phòng GD Triệu Phong với tên gọi Phòng GD Triệu Hải. Đến năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên chia tách thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, cùng với quá trình tách riêng của GD Quảng Trị, Phòng GD Triệu Phong được chia tách từ Phòng GD Triệu Hải.


Sớm quy hoạch mạng lưới trường lớp và đội ngũ

Trưởng Phòng GD&ĐT Triệu Phong Nguyễn Thị Phước Hòa cho biết, vào những năm đầu khi huyện Triệu Phong được lập lại sau khi tách ra từ huyện Triệu Hải năm 1990, lúc này đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy vậy, cũng vào thời điểm này, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, tình hình thực tế của địa phương, Phòng GD&ĐT Triệu Phong kịp thời tham mưu huyện quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp học.

Theo đó, chỉ sau một thời gian ngắn, mạng lưới trường lớp ở Triệu Phong được sắp xếp phù hợp về yêu cầu chất lượng đào tạo và trình độ quản lý của ngành. Quy mô trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường, không còn tình trạng học ba ca.

Phòng GD&ĐT Triệu Phong làm tốt công tác thi đua- khen thưởng - Ảnh: N.V
Phòng GD&ĐT Triệu Phong làm tốt công tác thi đua- khen thưởng - Ảnh: N.V

Ngoài chương trình học chính khóa, ngành GD&ĐT huyện còn tổ chức chương trình ngoại khóa, các chuyên đề bổ trợ nhằm cung cấp kiến thức cần thiết phục vụ học tập, rèn luyện của học sinh (HS) và mở thêm lớp dạy nghề, lớp bổ túc văn hóa đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ và Nhân dân trong huyện.

Mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thúc đẩy ngành GD&ĐT huyện phát triển theo hướng chú trọng chất lượng toàn diện. Đến năm 1996, sau hơn 5 năm lập lại huyện, Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia về phổ cập GD tiểu học và xóa mù chữ, trong đó có 6 xã được công nhận phổ cập THCS. Đến năm 1998, 100% xã, thị trấn có trường học kiên cố, bán kiên cố, 8/19 xã, thị trấn có trường học cao tầng.

Liên tục đạt được những kết quả cao trong GD&ĐT

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của thời kỳ trước, thời gian gần đây, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Phòng GD&ĐT tham mưu huyện xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT huyện Triệu Phong giai đoạn 2016- 2020 cùng nhiều kế hoạch, đề án để phát triển GD&ĐT trong tình hình mới. Chỉ đạo trường học phối hợp chặt chẽ với công đoàn trường, đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý, dạy học phù hợp với HS.

Trên cơ sở hướng dẫn chương trình, nhiệm vụ năm học của Bộ và Sở GD&ĐT, ngành GD&ĐT Triệu Phong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ theo năm học phù hợp thực tiễn của địa phương và khả năng học tập của HS, đảm bảo khung thời gian năm học; chú trọng nâng cao chất lượng GD đại trà, tăng cường dạy phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi, đổi mới kiểm tra, đánh giá thực chất HS. Triển khai thực hiện chương trình thí điểm đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân giai đoạn 2008- 2020”.

Đến nay, toàn huyện có 100% trường tiểu học, THCS, TH&THCS được cao tầng hóa. Tất cả trường THCS có phòng tin học để dạy học, 100% trường tiểu học dạy tin học, tất cả các trường đã đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý và bước đầu khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử do Sở GD&ĐT cấp. Thực hiện hiệu quả kết nối thông tin giữa phòng với Sở GD&ĐT, với UBND huyện và trường học.

Cùng với đó, trường học đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GD&ĐT bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực HS, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong kiểm tra, thi cử. Vận dụng linh hoạt hình thức đánh giá bằng điểm số kết hợp với quá trình rèn luyện của HS, thúc đẩy HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Thực hiện đổi mới nội dung theo hướng tinh giản, hiện đại, phù hợp với HS, các trường tổ chức dạy học theo hướng tinh giản, đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học. Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và đề án 1442 của UBND huyện về sắp xếp lại hệ thống mạng lưới trường lớp, đến nay toàn huyện có 42 trường, giảm 22 trường so với trước lúc chưa sắp sếp, sáp nhập.

Bên cạnh việc quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, các hoạt động nâng cao chất lượng GD toàn diện của giáo viên, HS được quan tâm đẩy mạnh. Cả ba bậc học nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng ổn định và phát triển vững chắc. Hằng năm, 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học; huy động 100% HS đúng độ tuổi vào lớp 1; 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Ở bậc tiểu học không có HS bỏ học, ở bậc THCS thấp dưới 0,2%. Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt bình quân hằng năm trên 99%. Số lượng HS giỏi, HS có hạnh kiểm tốt đạt yêu cầu cao. Hằng năm, ngành GD&ĐT Triệu Phong đều có HS đạt HS giỏi văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Triệu Phong đoạt 73 giải HS giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng đã được Phòng GD&ĐT, các trường quyết tâm thực hiện. Đối với bậc mầm non đã có 13/18 trường đạt, tiểu học 6/7 trường đạt, THCS 1/6 trường đạt, TH&THCS 6/11 trường đạt. Có 8 trường đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Đến nay đã có 100% xã có trường cao tầng, 100% trường TH, THCS được cao tầng.

Nhiều trường học được xây mới phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, công trình vệ sinh hiện đại. Trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng hiện đại, 100% trường tiểu học, THCS có tivi smart dạy học cho HS lớp 1, 2 và lớp 6, 7, hơn 70% cho các khối lớp còn lại; 100% trường học có kết nối internet và làm việc trên môi trường điện tử, có cổng thông tin điện tử hoạt động tốt.

Năm 1977, Triệu Phong được Bộ GD&ĐT công nhận huyện đã xoá xong nạn mù chữ cho toàn dân. Năm 2003, huyện Triệu Phong đạt chuẩn phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, năm 2013 được công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Triệu Phong là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS. Hiện nay, Triệu Phong có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDTHCS, tiểu học và mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập xóa mù chữ, đang tích cực thực hiện phổ cập bậc trung học.

Phong trào xã hội hoá GD phát triển được tỉnh chọn nhân rộng trong toàn tỉnh. Có 100% xã, thị trấn có hội khuyến học, có 82 chi hội khuyến học thôn, họ tộc đi vào hoạt động, hiệu quả góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt- học tốt. Đến nay, có 42 trường học và Phòng GD&ĐT được công nhận đơn vị văn hoá cơ sở.

Ghi nhận thành tích đạt được, thời gian qua Phòng GD&ĐT Triệu Phong được Sở GD&ĐT Quảng Trị khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được UBND tỉnh tặng bằng khen, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Từ năm 2017 đến nay, Phòng GD&ĐT liên tục được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen và được nhận cờ thi đua của UBND huyện.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tổng kết Trại sáng tác văn học và âm nhạc Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - 50 năm vì sự nghiệp trồng người: Trao 21 giải cho các tác giả

Nguyễn Vinh |

Ngày 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ tổng kết Trại sáng tác văn học và âm nhạc GD&ĐT Quảng Trị - 50 năm vì sự nghiệp trồng người (trại sáng tác). 

Cô giáo Trần Thị Ngọc Hà đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”

Quang Hiệp |

Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 100 giáo viên, giảng viên đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương lần thứ III, năm 2022. Trong danh sách này, tỉnh Quảng Trị góp mặt với một đại diện tiêu biểu, đó là cô Trần Thị Ngọc Hà (sinh năm 1991), giáo viên, tổng phụ trách đội Trường THCS Nguyễn Du, TP. Đông Hà.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo

Thanh Mai |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 5 nhóm chính sách trong Luật Nhà giáo, trong đó luật hóa các chế độ đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng...

Khai mạc Trại sáng tác văn học và âm nhạc Giáo dục & Đào tạo Quảng Trị - 50 năm vì sự nghiệp trồng người

Đức Việt |

Ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học và âm nhạc với chủ đề “Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị - 50 năm vì sự nghiệp trồng người, 1972 - 2022".