Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Ngọc Trang |

Những năm qua, Đakrông (Quảng Trị) huy động cả hệ thống chính trị tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo thông qua các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện sống tốt hơn, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.


Thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh về các chính sách giảm nghèo, UBND huyện, Ban chỉ đạo các CTMTQG huyện đã kịp thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng chuyên môn và các địa phương thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các hội đoàn thể cấp huyện triển khai chặt chẽ trong thực hiện chương trình.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CTMTQG được huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt ở thôn, người có uy tín trong cộng đồng DTTS.

Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T
Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T

Cùng với nguồn vốn đầu tư phát triển CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và 2023, UBND huyện đã chủ động đối ứng nguồn vốn ngân sách huyện và lồng ghép nguồn vốn giữa các CTMTQG với nhau trên cơ sở ưu tiên cho các tiêu chí về đích nông thôn mới (NTM). Vì vậy, việc phân bổ nguồn vốn của 2 chương trình còn lại vừa mục đích xây dựng NTM vừa hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết hợp hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Thông qua các chính sách giảm nghèo, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được tăng cường, hệ thống trường lớp học dần được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Các dự án đầu tư cũng đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo ở các vùng, các nhóm dân cư, đời sống của người dân được cải thiện; người nghèo được tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát triển kinh tế; hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn...

Qua thực hiện các CTMTQG, công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện có những bước tiến bộ; các chương trình y tế quốc gia, thực hiện việc khám, chữa bệnh miễn phí theo chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào DTTS được triển khai tốt. Giai đoạn 2022-2023, có 103.788 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS, người kinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT. Có trên 11.000 học sinh được miễn giảm học phí; 11.264 học sinh được hỗ trợ chi phí học tập. Các chính sách hỗ trợ học sinh, trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ.

Công tác giải quyết việc làm tiếp tục được UBND huyện chú trọng. Giai đoạn 2021- 6/2023, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho 2.951 lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động là 124 người. Tổ chức đào tạo nghề cho 667 lao động nông thôn, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp 436 lao động, đào tạo nghề phi nông nghiệp 231 lao động.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo điều kiện cho người nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Tổng số nhà thuộc hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở là 103 nhà. Đến nay, 100% số nhà được hỗ trợ đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, trong giai đoạn 2021- 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 272.299 triệu đồng/5.877 khách hàng với 11 chương trình tín dụng.

Tính đến 30/4/2023, dư nợ tín dụng chính sách ưu đãi thông qua NHCSXH cho vay 434.409 triệu đồng với hơn 9.900 hộ gia đình còn dư nợ. Các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, trợ giúp pháp lý cũng được huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhờ thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tính đến cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo toàn huyện 5.175 hộ, chiếm 43,69% (giảm 5,71% so với cuối năm 2021); hộ cận nghèo 1.156 hộ, chiếm 9,76% (tăng 1,99% so với cuối năm 2021).

Mặc dù đạt được những kết quả đáng kể nhưng quá trình triển khai các chính sách giảm nghèo ở huyện Đakrông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục, thời gian tới, huyện tập trung thực hiện tốt các giải pháp như: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, tăng cường sự tham gia của người dân để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Hằng năm, chính quyền cấp huyện, cấp xã phải đăng ký phấn đấu mục tiêu giảm nghèo; đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chính sách phát huy hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng nghèo, xã nghèo thông qua các chính sách về thuế, đất đai, cơ sở hạ tầng..., hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trang trại nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo.

Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hình thành các cơ sở đầu mối lớn để thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở sản xuất ngành nghề. Chuyển đổi tập quán sản xuất nương rẫy sang bảo vệ rừng, khoanh nuôi, trồng rừng; phát triển lâm nghiệp gắn với định canh, định cư. Lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo từ các CTMTQG để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nông dân phấn khởi vì vụ lúa hè thu được mùa, được giá

Lê An |

Vụ hè thu năm nay toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy được trên 22.360 ha. Hiện tại trên các cánh đồng lúa, nông dân đang tất bật thu hoạch lúa với niềm vui được mùa, được giá.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra thu hoạch lúa vụ hè thu

Lê An |

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ hè thu trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Thị trường nông sản: Giá lúa, gạo trong nước tăng mạnh

PV |

Từ nay đến cuối năm nếu thời tiết không diễn biến bất thường thì sản lượng lúa sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước và xuất khẩu.

Cuộc khủng hoảng lúa gạo toàn cầu đang leo thang

Chấn Hưng |

Quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang bắt đầu có hiệu ứng domino trên toàn thế giới.