Thị trấn Ái Tử, hành trình lên đô thị loại IV

Kô Kăn Sương |

Thị trấn Ái Tử (Triệu Phong, Quảng Trị) là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Triệu Phong. Những năm qua huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, qua đó tạo điều kiện để thị trấn phấn đấu xây dựng và phát triển trở thành đô thị loại IV.

Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực phát triển KT-XH ở thị trấn toàn diện, bền vững, ngày 19/12/2016, Huyện ủy Triệu Phong ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về xây dựng và phát triển thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Ngay sau khi nghị quyết ra đời, Đảng ủy thị trấn Ái Tử đã tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, đồng thời ban hành chương trình hành động; UBND thị trấn cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện.

Thị trấn Ái Tử ngày càng khang trang - Ảnh: N.T
Thị trấn Ái Tử ngày càng khang trang - Ảnh: N.T

Từ năm 2016 đến nay, thị trấn huy động nhiều nguồn lực để tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch; xây dựng hệ thống giao thông nội thị; xây dựng mới, nâng cấp, nhựa hóa 15 tuyến đường có tổng chiều dài 9 km, nâng tổng số chiều dài đã được nhựa hóa đến nay lên 48 km; xây dựng 5 rãnh thoát nước giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ với tổng chiều dài 1,25 km.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư trên 9,4 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh tại 9/9 tuyến đường; ngân sách huyện và nguồn đầu tư thị trấn giai đoạn 2019- 2020 đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến Nguyễn Hoàng, đèn trang trí trên tuyến Quốc lộ 1 và cụm đèn trang trí. Ngoài ra, thị trấn vận động Nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 11 tuyến đường có chiều dài 4,1 km.

Thương mại dịch vụ và ngành nghề, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được thị trấn quan tâm thúc đẩy phát triển, nhờ vậy số cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng hẳn, từ 461 cơ sở năm 2016 đến nay đã có 631 cơ sở; có 103 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng 36 cơ sở so với năm 2016. Hoạt động của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Ái Tử khá ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của huyện. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, tiến tới xây dựng các tuyến phố văn minh hiện đại, giữ gìn an ninh trật tự được mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương đẩy mạnh.

Nhờ vậy, ngày càng xuất hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình thiết thực góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ở thị trấn khang trang, xanh, sạch, đẹp như “Đường hoa yêu thương”, xây dựng tuyến đường chiếu sáng, nhận chăm sóc vệ sinh đường của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; Hội nông dân, Hội cựu chiến binh…

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, đến nay thị trấn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 14% (kế hoạch 14-15%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 15,8%, vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng/người/năm, tăng 32,0 triệu đồng so với năm 2016; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58%.

Bộ mặt thị trấn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, hiện thị trấn vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt theo tiêu chí của đô thị loại V đó là chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng và dân số. Do đó, thị trấn đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Chủ tịch UBND thị trấn Ái Tử Lê Xuân Lương cho biết: Nhằm giải quyết những bất cập, tồn tại trong thời gian qua, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững về KT-XH, xây dựng đô thị văn minh và từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, hiện nay, UBND huyện đang lấy ý kiến dự thảo Đề án xây dựng và phát triển thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong giai đoạn 2022-2026 của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Theo dự thảo đề án, định hướng năm 2022 huyện tập trung đầu tư đầu tư xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị của thị trấn đạt đô thị loại V; đến năm 2026 tập trung đầu tư xây dựng các tiêu chí cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, kết luận của Huyện ủy Triệu Phong đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tập trung công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị; phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh của thị trấn theo hướng bền vững; mở rộng đô thị; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tập trung thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực.

Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Ái Tử phát triển, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của huyện Triệu Phong - Ảnh: N.T
Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Ái Tử phát triển, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của huyện Triệu Phong - Ảnh: N.T

Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban cấp huyện và thị trấn Ái Tử. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện đề án. Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của huyện rà soát từng chỉ tiêu cụ thể để tham mưu UBND huyện đưa vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm và bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện theo lộ trình.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung huy động nguồn lực trong Nhân dân và các nguồn xã hội hóa để trồng cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng, làm vỉa hè trên một số tuyến đường nội thị, xây dựng tuyến phố văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp. Tăng cường quảng bá, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư phát triển công nghiệpTTCN, thương mại-dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp. Xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng theo thẩm quyền, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát triển đô thị theo hướng bền vững

Bảo Bình |

Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 4/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021 (Nghị quyết 02) đã xác định mục tiêu xây dựng, phát triển hệ thống đô thị tỉnh Quảng Trị đảm bảo tính bền vững, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của địa phương, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển đô thị toàn quốc, phát triển đồng bộ các yếu tố của đô thị gắn với quy hoạch khu vực phụ cận. Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc quy hoạch phải đi trước một bước, những năm qua tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đô thị bền vững.

Quy hoạch và kiến trúc đô thị Đông Hà: Cần có đặc trưng, bản sắc và hiện đại

Lê Minh |

So với các đô thị khác trên cả nước, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) là đô thị trẻ có nhiều tiềm năng phát triển không gian kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, để đô thị Đông Hà phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế và mang bản sắc riêng, công tác quy hoạch và kiến trúc đô thị có ý vai trò quyết định. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã trao đổi với Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Quảng Trị Bùi Đức Huy và kiến trúc sư Hoàng Kim Long  -Giám đốc Công ty cổ phần Trường Hải.

Chuyển đổi số, chính quyền số và đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển

Lê Cửu |

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động đời sống KT - XH để nâng cao năng lực quản lý điều hành nhà nước, tạo ra môi trường năng động để người dân được hưởng các dịch vụ thông minh. Đây chính xu hướng phát triển, là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Cô gái tử vong sau khi uống thuốc giảm cân mác Trung Quốc

Quang Thành |

Chị S. bị sốc nhiễm trùng, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị nhưng tử vong do bệnh nặng.