Thị xã Quảng Trị đẩy mạnh công tác truyền thông dân số

Minh Long |

Thời gian qua, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến, thay đổi hành vi của cộng đồng về dân số và phát triển trong tình hình mới với nhiều hình thức, nội dung thực hiện phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. 

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với công tác dân số phù hợp với quan điểm trọng tâm của Nghị quyết 21/NQ-TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của thị xã đã triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực, quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số.

Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển thị xã tích cực tham mưu Thị ủy, HĐND, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện công tác dân số trên địa bàn, ban hành các kế hoạch hoạt động, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Ngành y tế - dân số thị xã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm...

Cán bộ dân số thị xã tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên - Ảnh: M.L
Cán bộ dân số thị xã tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên - Ảnh: M.L
Đồng thời, đổi mới hình thức, nội dung truyền thông sao cho phù hợp với đặc thù của địa phương, từng nhóm đối tượng. Tổ chức các đợt truyền thông thường xuyên và truyền thông sự kiện hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7, ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12. Chú trọng hoạt động truyền thông dân số trên mạng xã hội tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là những người trong độ tuổi sinh đẻ tham gia.

Chị Ngô Thị Kiều Nha, viên chức dân số xã Hải Lệ cho biết: “Nhận thấy những tiện ích, lợi thế của công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại và internet, đội ngũ làm công tác dân số đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong công tác truyền thông dân số để tuyên truyền chính sách dân số đến gần với người dân hơn. Qua đó, góp phần cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức cho người dân, giúp họ thay đổi thái độ, có hành vi tích cực trong việc thực hiện công tác dân số và phát triển”.

Xác định việc thực hiện tốt công tác dân số và phát triển góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị xã, trong đó, hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)/KHHGĐ là một trong những yếu tố cốt lõi của công tác dân số, giải quyết được các vấn đề cơ bản nhằm thực hiện mô hình gia đình ít con và góp phần nâng cao chất lượng dân số, năm 2023, thị xã tập trung triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ với việc tổ chức lễ phát động điểm tại Phường 3, huy động được sự tham gia của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và đông đảo người dân.

Qua đó, giúp mọi người hiểu rõ và tích cực hưởng ứng tham gia các gói dịch vụ trong chiến dịch. Bên cạnh đó, thị xã đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các mô hình, chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số, như: Đề án tư vấn và CSSK người cao tuổi (NCT) dựa vào cộng đồng, tiếp tục triển khai các hoạt động như: duy trì sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”; sinh hoạt lồng ghép các nội dung truyền thông về CSSK NCT...

Hoạt động của mô hình tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho thanh niên, vị thành niên được tổ chức có hiệu quả. Trong năm đã thành lập mới 1 câu lạc bộ (CLB) tiền hôn nhân tại phường An Đôn và duy trì sinh hoạt các CLB tiền hôn nhân Phường 1, Phường 2, Phường 3 với nhiều hình thức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, tìm hiểu kiến thức về SKSS thanh niên, vị thành niên thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Chương trình tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh ngày càng được nâng cao hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện tư vấn sàng lọc cho bà mẹ mang thai định kỳ tại trạm y tế. Nhờ vậy, tỉ lệ bà mẹ mang thai sàng lọc trước sinh đạt 100% kế hoạch giao.

Nhờ chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của toàn thể Nhân dân, năm 2023, công tác DS-KHHGĐ của thị xã có những chuyển biến tích cực.

Tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ước đạt 22,5%, giảm 3,3% so với năm 2022; tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên duy trì <1%; tỉ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ ước đạt 110% kế hoạch; tỉ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân đạt 155% kế hoạch giao; tỉ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 106% kế hoạch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số ở thị xã còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là, tỉ lệ sàng lọc sơ sinh đạt còn thấp; phong trào mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên chưa được hưởng ứng tích cực; một số cán bộ, đảng viên vẫn vi phạm chính sách dân số nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động; việc xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS/KHHGĐ còn hạn chế...

Trưởng Phòng Dân số - Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác dân số, thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục với các hình thức, nội dung phong phú, đa dạng hơn nhằm thu hút sự quan tâm của người dân.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh xã hội hóa phương tiện tránh thai, dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh và CSSKSS/KHHGĐ tại các khu vực trung tâm thị xã, nông thôn. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các mô hình, đề án để phát huy hiệu quả hoạt động và góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thị xã Quảng Trị nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân

Thu Hạ |

Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế của địa phương luôn được thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện, để cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nguyên nhân gia tăng bệnh nhân ung thư trong nhóm dân số dưới 50 tuổi

PV |

Số người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đã tăng gần 80% trong 30 năm qua cho thấy ung thư đã trở thành căn bệnh phổ biến hơn đối với nhóm dân số dưới 50 tuổi.

Thành phố Đông Hà nỗ lực nâng cao chất lượng dân số

Minh Long |

Trong những năm qua, TP. Đông Hà (Quảng Trị) không chỉ tập trung thực hiện mục tiêu giảm sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh mà còn nỗ lực thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số (DS) phù hợp với Nghị quyết số 21-NQ/ TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới, chuyển trọng tâm từ DS - KHHGĐ sang DS và phát triển.

Hơn 60% dân số thế giới hoạt động trên mạng xã hội

PV |

Gần 5 tỷ người, tương đương hơn 60% dân số thế giới, hoạt động trên mạng xã hội. Thông tin trên được công ty tư vấn kỹ thuật số Kepios đưa ra trong báo cáo hằng quý công bố ngày 20/7.