Trên 1,9 tỷ đồng hỗ trợ các mô hình sinh kế ở các xã miền núi

Mỹ Hằng |

Thực hiện chính sách dân tộc, năm 2022, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tiếp tục triển khai hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà phát triển kinh tế. Qua khảo sát, các mô hình bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Phát huy lợi thế về quỹ đất tại 3 xã miền núi, huyện Vĩnh Linh đã vận động, khuyến khích và hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế như: trồng rừng sản xuất; cao su tiểu điền; phát triển chăn nuôi. Trong đó, đối với chăn nuôi chú trọng mở rộng các loại con nuôi cho hiệu quả kinh tế cao như trâu, bò, lợn rừng, dê và chuyển từ hình thức thả rông sang chăn dắt, quan tâm chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Năm 2022, có 45 hộ dân ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà được hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế với tổng kinh phí 1,97 tỷ đồng.

Ngoài định hướng xây dựng mô hình, huyện Vĩnh Linh cũng quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động; Gắn việc rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo với công tác tư vấn cho người lao động trong việc lựa chọn nghề, tham gia học nghề và giải quyết việc làm sau học nghề.

 

Những chính sách hỗ trợ này đang có tác động tích cực, trực tiếp đến đời sống đồng bào. Trong năm, tại các địa phương này, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 23%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 25% so với năm 2020.
Trong đó, Vĩnh Ô đạt 27 triệu đồng/người/năm; Vĩnh Khê đạt 30 triệu đồng và Vĩnh Hà đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Vụ rau VietGAP rởm bán trong siêu thị: Rà soát lại việc cấp chứng nhận

PV |

 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm soát lại quá trình cấp giấy chứng nhận VietGAP và phối hợp với các cơ quan liên quan, xác minh công việc xuất hiện rau VietGAP rởm.

Việt Nam rất hiếm rau sạch!

Thanh Mai |

Các chuyên gia cũng cho rằng việc phân biệt và chọn được mớ rau sạch là điều không dễ dàng.

Cam Lộ: Cây rau đay quả dài cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/ha

Anh Vũ |

Sau gần 4 tháng xuống giống, cây rau đay quả dài được huyện Cam Lộ (Quảng Trị) trồng thử nghiệm phát triển rất tốt, cho năng suất khoảng 20 tấn/ha.

Cam Lộ: Trồng thử nghiệm cây rau đay quả dài

Anh Vũ |

Nhằm tiếp tục đa dạng các loại cây trồng phục vụ chế biến cao dược liệu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) triển khai trồng thử nghiệm cây rau đay quả dài.