Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị

Lâm Thanh |

Ngày 5/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp các đơn vị liên quan thảo luận kế hoạch xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị.

Tại cuộc họp, đại diện Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel) trình bày đề xuất khung kiến trúc tổng thể xây dựng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Mục tiêu dự án nhằm giúp chính quyền giám sát, điều hành tập trung các lĩnh vực thông qua một nền tảng công nghệ chung duy nhất; thu thập, kết nối tất cả các nguồn dữ liệu cả thời gian thực và lưu trữ; khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ các hoạt động của tổ chức. Đồng thời cho phép cộng đồng tiếp cận nguồn dữ liệu để phục vụ phát triển các dịch vụ, ứng dụng thông minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận tại cuộc họp - Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận tại cuộc họp - Ảnh: L.T

Mô hình tổng thể Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh gồm 8 thành phần: Hệ thống giám sát điều hành giao thông; hệ thống giám sát điều hành an ninh công cộng; cổng thông tin phản ánh hiện trường; hệ thống phân tích dữ liệu; hệ thống giám sát dịch vụ công ích; hệ thống giám sát thông tin báo chí và truyền thông; hệ thống hỏi - đáp ý kiến phục vụ người dân; hệ thống giám sát bảo mật, an toàn thông tin. Doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm thành công từ một số mô hình trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đã được xây dựng ở một số tỉnh, thành trong nước như Hà Nội, thành phố Huế, Vũng Tàu… Một số mô hình ứng dụng công nghệ thông tin Viettel đang triển khai trên địa bàn Quảng Trị như hệ thống giám sát điều hành giao thông, an ninh trật tự; hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp về giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến lộ trình thực hiện dự án chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 12/2020 – 3/2021, thí điểm và song song hoàn thiện chủ trương, thủ tục đầu tư Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị; giai đoạn 2 từ tháng 4/2021 - 12/2021, tiếp tục triển khai thí điểm và mở rộng phạm vi dự án; giai đoạn 3 từ tháng 1/2022 – 12/2022 vận hành, mở rộng hệ thống đến tất các các lĩnh vực.

Trên cơ sở đề xuất dự án của doanh nghiệp, đại diện các sở, ngành thảo luận một số lĩnh vực ưu tiên cần triển khai thực hiện trước như giám sát phản ánh hiện trường, giám sát giao thông, an ninh trật tự, hỏi, đáp người dân… nhằm nâng cao năng lực điều hành, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tăng sự tương tác giữa người dân với chính quyền địa phương.

Về nguồn lực, Viettel cần làm rõ kinh phí thực hiện vốn đầu tư ban đầu và vốn duy trì hoạt động, trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ bao nhiêu, địa phương đầu tư bao nhiêu? Việc tích hợp hệ thống giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự của dự án liệu có tương thích với hệ thống camera an ninh mà Ban An toàn giao thông tỉnh đang triển khai theo dự án của quốc gia hay không để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Cần có sự chia sẻ kinh phí thực hiện dự án từ các lĩnh vực mà các sở, ngành quản lý để giảm áp lực kinh phí ban đầu cho tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân, cải thiện môi trường làm việc thông qua sử dụng giải pháp công nghệ trên cơ sở hạ tầng hiện có, UBND tỉnh thống nhất phối hợp với Viettel xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện dự án một cách cụ thể, trên quan điểm dự án này là một phần không tách rời với Đề án Đô thị thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đây để tính toán, tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư, tránh chồng chéo, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thống nhất ưu tiên những lĩnh vực cần thực hiện trước gồm: Giao thông, an ninh trật tự; phản ánh hiện trường nhằm tăng cường sự tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; giám sát các dịch vụ công của các sở, ngành, chính quyền địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bàn kế hoạch triển khai đề án tiến đến đô thị thông minh tại thành phố Đông Hà

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai dự án đô thị tiến đến đô thị thông minh tại TP. Đông Hà. Tham dự cuộc có lãnh đạo thành phố Đông Hà và một số ngành liên quan.