Cam Lộ đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Phú Hải |

Thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cùng các cấp hội cơ sở đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp tích cực với mặt trận, tổ chức, đoàn thể, các ban ngành, đơn vị nên phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) ngày càng phát triển.

Đến nay, toàn huyện Cam Lộ có 273 tổ chức hội khuyến học, trong đó có 8 hội khuyến học cơ sở xã, phường, thị trấn, 107 chi hội khuyến học, 158 ban khuyến học với tổng số hội viên 19.460 người, chiếm khoảng 37% so với dân số.

Hằng năm, các cấp hội khuyến học đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, trọng tâm là thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 387 và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Hội Khuyến học huyện Cam Lộ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2023 - 2024 - Ảnh: N.B
Hội Khuyến học huyện Cam Lộ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2023 - 2024 - Ảnh: N.B

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ đã đẩy mạnh phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ phần mềm về đánh giá, xếp loại mô hình “Công dân học tập” (CDHT) cho các xã, thị trấn, cơ quan, trường học trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đã được ký kết và mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, qua đó giúp các em sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Qua một thời gian dài triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình CDHT giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện Cam Lộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Toàn huyện có 930 người tham gia thí điểm mô hình CDHT, có 794 người đạt danh hiệu CDHT, chiếm tỉ lệ 85% so với tổng số người tham gia; 8/8 xã, thị trấn triển khai phần mềm về mô hình CDHT. Có 10.273 gia đình đăng ký tham gia mô hình “Gia đình học tập”, trong đó tỉ lệ gia đình được công nhận đạt 75% so với tổng số gia đình đăng ký; 86/92 dòng họ đăng ký xây dựng mô hình “Dòng họ học tập”, số dòng họ được công nhận đạt 65% so với tổng số đăng ký; 79/80 cộng đồng đăng ký xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập”, tỉ lệ công đồng được công nhận đạt 75,9% so với đăng ký; 27/27 đơn vị đăng ký xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”.

Hiện nay, 100% hội khuyến học các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời thông qua các mô hình học tập, điển hình như Hội Khuyến học các xã: Cam Chính, Cam Thành, Cam Thủy. Mô hình CDHT đã từng bước triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, hằng năm, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ cùng các cấp hội luôn chú trọng đến công tác xây dựng quỹ khuyến học. Chỉ tính riêng trong năm 2023, quỹ khuyến học huyện Cam Lộ đã huy động được gần 3,2 tỉ đồng. Từ đó, các cấp hội đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực như: trao học bổng, tặng quà, khen thưởng cho học sinh, sinh viên; nhận đỡ đầu dài hạn cho 86 học sinh nghèo hiếu học...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: việc huy động để xây dựng quỹ khuyến học chủ yếu là từ sự đóng góp của hội viên. Việc triển khai thực hiện các mô hình học tập ở một số đơn vị còn chậm, nhất là mô hình CDHT...

Nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, Hội Khuyến học huyện Cam Lộ đã đề ra nhiều nội dung, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của trung ương, địa phương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Tập trung mọi nguồn lực, vật lực, chủ động sáng tạo để triển khai việc ứng dụng phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” đại trà tại các thôn, bản, khu phố và cơ quan, đơn vị, chi bộ đảng cơ sở và đảng viên.

Hội Khuyến học huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đồng thời, qua đó nắm bắt những vướng mắc, hạn chế, khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện để thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giáo dục học sinh làm điều tử tế

Trúc Phương |

Từ đồ vật nhỏ như cây bút, chiếc ô đến những đồ vật có giá trị lớn hơn như ví tiền, điện thoại... đều được học sinh nhặt lại, bỏ vào “Góc để đồ thất lạc” để trao trả cho người đánh rơi. 

Hơn 30 tỉnh thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh, có địa phương 29 Tết mới nghỉ!

PV |

Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nơi học sinh nói lên điều muốn nói

Thanh Lê |

“Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không tệ nạn xã hội”, suy nghĩ, tư tưởng, văn hóa của học sinh có chuyển biến tích cực; học sinh được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn - Đội. Kết quả cuối năm không có học sinh xếp hạnh kiểm loại yếu”, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Đinh Thị Thủy cho biết.

Bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

H.L |

Đây là nội dung tại Công điện 1385/CĐTTg ngày 20/12/2023 về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.