Cần đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Võ Thái Hòa |

Việc đấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai trong giai đoạn từ năm 2015 - 2021.

Đây là dự án nhằm tạo cơ sở dữ liệu thống nhất để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai, từ đó thúc đẩy việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, qua gần 7 năm triển khai thực hiện, dự án vẫn chỉ đạt kết quả khá khiêm tốn. Vì vậy, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tăng cường chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành hữu quan triển khai các giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Dự án được triển khai tại các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và một số xã điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính như xã A Bung, huyện Đakrông; các xã Hải Chánh, Hải Phong, Hải Dương, Hải Khê thuộc huyện Hải Lăng.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 6% hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Vì thế, thực hiện dự án này là cơ hội để các hộ gia đình, cá nhân đã có đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu sẽ được cấp và cơ bản không còn hộ gia đình, cá nhân nào có đất mà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng kinh phí bố trí từ ngân sách cho 6 dự án giai đoạn 2015 - 2021 là 116,227 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân được 56,863 tỉ đồng, đạt 48,92% dự toán đã phê duyệt. thanh toán nợ đọng còn lại 3 dự án hoàn thành của giai đoạn trước năm 2015 là 81,409 tỉ đồng. trong 6 công trình được UBND tỉnh phê duyệt đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra song hành với quá trình đo đạc trên 80% cho cả 6 dự án.
Nhiều hộ dân ở thành phố Đông Hà chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh: V.T.H
Nhiều hộ dân ở thành phố Đông Hà chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh: V.T.H
Tuy nhiên, hiệu quả tổ chức thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh không cao; công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chưa gắn liền với mục tiêu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện các dự án, nên tỉ lệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đạt tỉ lệ thấp.

Việc giải ngân và thanh toán nguồn kinh phí chủ yếu phục vụ cho nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 80% cho cả 6 dự án nhưng tỉ lệ hoàn thiện hồ sơ để thẩm tra, thẩm định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt thấp.

Nhiều địa phương đều có kết quả đạt thấp như: tỉ lệ tại thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), thị trấn Gio Linh, Cửa Việt (huyện Gio Linh), thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng) chỉ đạt 30,42%; tại thành phố Đông Hà cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đạt 0,32% với 37/11.602 hồ sơ, xã Gio Mỹ đạt 3,71% với 110/2.963 hồ sơ, xã Gio Hải đạt 28,71% với 759/2.643%, số xã còn lại của dự án được phê duyệt chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số dự án như: thị trấn Gio Linh, Cửa Việt, Hồ Xá, Cửa Tùng và một số phường ở thành phố Đông Hà được triển khai thực hiện từ năm 2011, 2012 đã nhiều lần gia hạn nhưng vẫn không hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận, gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Qua tiếp xúc cử tri đã có nhiều kiến nghị, phản ánh đến đại biểu HĐND các cấp.

Từ thực tế đó, HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện đề án tổng thể về đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính chung cho toàn tỉnh, trong đó, phân cấp thực hiện theo nhiệm vụ của chính quyền các cấp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định để chủ động trong điều hành ngân sách.

Chú trọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, các hộ gia đình chưa được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất lần đầu. đồng thời, HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh của các dự án kéo dài nhiều năm nhưng chưa xem xét kết thúc dự án.

Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay để đánh giá lại hiệu quả các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ở các cấp.

Đẩy nhanh việc xây dựng đề án tổng thể về đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính chung cho toàn tỉnh, trong đó có phân cấp thực hiện theo nhiệm vụ trình HĐND tỉnh xem xét.

Các huyện, thị xã, thành phố cũng ban hành văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mình phối hợp với đơn vị tư vấn, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ thẩm định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án tại từng địa bàn để đẩy nhanh công tác xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo thời hạn nhất định.

Đẩy nhanh tiến độ cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là những hộ gia đình, cá nhân được cấp lần đầu không chỉ giúp nhà nước có cơ sở dữ liệu đất đai để thống nhất trong quản lý mà còn người dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đông Hà: Liên tiếp 2 lần đấu giá quyền sử dụng đất không có người tham gia

Anh Quân |

Thời gian gần đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã tiến hành liên tiếp 2 lần đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không có người tham gia đấu giá.

Cần tạo thuận lợi cho người dân cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tây Long |

Trên dưới 15 lần đến UBND xã để hoàn thiện các thủ tục đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hồ sơ không được cán bộ xã tiếp nhận. Bức xúc, ông Nguyễn Công Hạnh (sinh năm 1986, trú tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) tìm đến báo chí phản ánh sự việc.

Đông Hà: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đối tượng có quốc tịch Mỹ

H.P |

UBND TP. Đông Hà (Quảng Trị) vừa có thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất đã cấp không đúng quy định vào năm 2020 trên địa bàn Khu phố 5, Phường 5.

Hải Lăng: Trưng thu hơn 1,4 tỉ đồng tiền ký quỹ đấu giá quyền sử dụng đất của 9 cá nhân

Thanh Trúc |

UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa ra quyết định hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Khóm 6, thị trấn Diên Sanh. Nguyên nhân do quá thời hạn, người trúng thầu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.