Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Minh Đức |

Ngày 17/8, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) sôi nổi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023. 

Đây là địa phương được tỉnh chọn tổ chức ngày hội điểm trong toàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự ngày hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị trấn Diên Sanh hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện bằng nhiều nội dung, hoạt động thiết thực. 100% hộ gia đình, khóm, trường học, cơ quan, đơn vị ký cam kết an toàn về ANTT hằng năm; phát động, triển khai thực hiện 27 mô hình phòng, chống tội phạm.

Với những kết quả đạt được, cán bộ và Nhân dân thị trấn được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020, năm 2022; lực lượng công an và bảo vệ dân phố thị trấn nhiều năm liền được công nhận Đơn vị Quyết Thắng; nhiều cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Ảnh: MĐ

Để tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị to lớn của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, thị trấn Diên Sanh tiếp tục phát động, nhân rộng toàn dân tham gia có trách nhiệm, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và sự tham gia, hưởng ứng của Nhân dân về thực hiện phong trào, đảm bảo ANTT trong tình hình mới...

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các cá nhân - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các cá nhân - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại ngày hội - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại ngày hội - Ảnh: MĐ

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng khẳng định: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lấy đó làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo QP-AN; đặc biệt, hiện nay, toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII với mục tiêu: Phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển trung bình cao vào năm 2025 và tỉnh khá vào năm 2030, hướng tới mục tiêu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Hải Lăng tặng giấy khen cho các tập thể - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo huyện Hải Lăng tặng giấy khen cho các tập thể - Ảnh: MĐ

Thời gian tới, việc phát huy vai trò tích cực, tính chủ động sáng tạo và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ đòi hỏi phải nâng lên một tầm cao mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham mưu nòng cốt của lực lượng công an, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; phải bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương.

Làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT.

Quan tâm củng cố xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh; thường xuyên bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với Nhân dân để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nhằm giải quyết tốt tình hình ANTT ở cơ sở; đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang hoạt động hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Đề nghị Nhân dân và cán bộ trên địa bàn huyện Hải Lăng nói chung, Nhân dân và cán bộ thị trấn Diên Sanh nói riêng tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm và nhiệt huyết tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào xây dựng thị trấn, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về ANTT, đồng thời giúp lực lượng công an phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; làm tốt công tác quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Từ việc thực hiện điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Diên Sanh cần nhân rộng trên địa bàn huyện và toàn tỉnh để thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh - Ảnh: MĐ
Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh - Ảnh: MĐ

Tại ngày hội, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 12 cá nhân và tặng 1 bằng khen cho 1 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Hải Lặng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng trao quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh: MĐ
Lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng trao quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh: MĐ

Công an tỉnh trao 10 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người gia neo đơn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thị trấn Diên Sanh; UBND huyện Hải Lăng và Công an huyện trao 15 suất quà ý nghĩa cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cam Lộ

Nguyễn Phong |

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện Cam Lộ phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hải Lăng: Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo năm 2023

Đ.V |

Ngày 6/5, Ban Chỉ đạo cuộc thi Sáng tạo trẻ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tổ chức ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo năm 2023.

Ngày hội bóng đá của đoàn viên thanh niên

Nguyễn Minh Đức |

Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) năm nay được tổ chức sôi nổi, hào hứng. Giải diễn ra từ ngày 2-7/3 tại Sân bóng đá cỏ nhân tạo Trung tâm Thể thao Duy Đan, TP. Đông Hà; quy tụ hơn 400 cầu thủ nam, nữ đến từ 31 đội bóng. Đây không chỉ là dịp để tranh tài mà còn thể hiện sự gắn kết và sức mạnh tập thể của đoàn viên thanh niên Khối CQ&DN tỉnh Quảng Trị.

350 đơn vị máu thu được trong Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV

Trúc Phương |

Sáng nay 25/2, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Báo Tiền phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.