Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cam Lộ

Nguyễn Phong |

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện Cam Lộ phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Việc tổ chức ngày hội với không khí vui tươi, phấn khởi đảm bảo cả phần lễ và phần hội đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.Với những hoạt động, nội dung phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương, huy động nguồn lực đóng góp từ Nhân dân để xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở; xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Hậu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ - Ảnh: N.P
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Hậu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ - Ảnh: N.P

Trong 20 năm đã có gần 1.700 lượt khu dân cư tổ chức ngày hội với hơn 113.000 lượt người tham gia. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được các khu dân cư trên địa bàn huyện chuẩn bị chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức phong phú.

Thông qua ngày hội đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất, khẳng định vai trò quan trọng của công tác mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, luôn có chương trình văn nghệ giao lưu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, hoạt động thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian…, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Hiện nay, kinh tế - xã hội huyện Cam Lộ tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 60 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 giảm còn 2,46 %. Toàn huyện có 35/80 thôn, khu phố được công nhận nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu các mức. Huyện Cam Lộ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Những kết quả trên khẳng định vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, 20 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã bám sát chủ đề hành động của huyện và chương trình phối hợp thống nhất hành động của tỉnh; làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, phối hợp với HĐND, UBND và các phòng, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương đặc biệt là việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng, thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong tình hình mới, nhất là trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, qua tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòngan ninh của huyện, tạo cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua 20 năm tổ chức ngày hội, những bài học kinh nghiệm được đúc kết minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phối hợp chủ động thường xuyên của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân là những nhân tố quan trọng đảm bảo cho việc triển khai, tổ chức ngày hội đạt hiệu quả.

Thực tiễn cũng cho thấy, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia để ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam thực sự trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Việc triển khai ngày hội cần gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Thông qua ngày hội để khơi dậy và phát huy dân chủ cơ sở, tính tích cực, tự quản và sáng tạo của Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ của địa phương, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ.

Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Cam Lộ tiếp tục quan tâm huy động mọi nguồn lực tổ chức ngày hội, đặc biệt là mọi hoạt động của ngày hội phải công khai, minh bạch nhằm phát huy hết điều kiện để tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tìm ra các giải pháp để thúc đẩy và phát triển ngày hội; duy trì việc tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Công tác dân tộc, chính sách dân tộc bảo đảm sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

Hồ Thị Lệ Hà |

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới Việt-Lào. Toàn vùng có 31 xã, thị trấn là dân tộc thiểu số gồm 20.999 hộ với 93.673 khẩu với hai cộng đồng dân tộc chủ yếu là Vân Kiều và Pa Kô.

Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt khó, khát vọng xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phồn vinh, giàu đẹp*

Nguyễn Đăng Quang |

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ 14, ngày 9/12 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã tiến hành phiên bế mạc. 

Cam Lộ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương

Khánh Ngọc |

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn thể hiện rõ vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương.

Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Huế

PV |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.