Thúc đẩy tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị

Tuệ Linh |

Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị nhằm đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo cơ hội bình đẳng hơn nữa cho phụ nữ để thúc đẩy phụ nữ tham chính.


Để giảm dần khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TƯ ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động số 43/CTHĐ-TU của Tỉnh uỷ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể chi tiết hóa, cụ thể hóa nội dung của nghị quyết và chương trình hành động nhằm tăng tỉ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lê Nguyên Hồng cho biết, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh đãxây dựng và ban hành kế hoạch hành động, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Với 7 mục tiêu và 30 chỉ tiêu cùng các nhóm giải pháp cụ thể được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, các chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực như giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, văn hóa. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ trong hệ thống chính trị các cấp của tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ nữ đảm đương trọng trách lãnh đạo, quản lý các cấp. Cán bộ nữ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; nhạy bén, năng động, sáng tạo; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm cao trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phụ nữ tham gia ý kiến tại Diễn đàn “Phụ nữ tham chính - cơ hội và thách thức” - Ảnh: T.L
Phụ nữ tham gia ý kiến tại Diễn đàn “Phụ nữ tham chính - cơ hội và thách thức” - Ảnh: T.L

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ để bổ sung vào nguồn quy hoạch của các cơ quan, đơn vị; lồng ghép giới vào chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng, cơ cấu và đề bạt cán bộ lãnh đạo được quan tâm. Nhờ đó, tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND tăng sau mỗi nhiệm kỳ, nhất là đối với cấp cơ sở nhiều chị được bố trí giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, chính quyền. Hiện tại toàn tỉnh có 1 phụ nữ là đại biểu Quốc hội khóa XV; 88 phụ nữ là đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện; 597 phụ nữ đại biểu HĐND cấp xã. Cán bộ nữ lãnh đạo thuộc sở, ban, ngành có 15 người. 2 cán bộ nữ lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở hoặc tương đương có 68 người.

Tuy nhiên, tỉ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng và HĐND cấp tỉnh và cấp huyện đều giảm so với nhiệm kỳ trước. Các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức có 30% lực lượng lao động nữ trở lên hiện có số cán bộ nữ tham gia ban lãnh đạo chưa đạt tỉ lệ. Phân tích nguyên nhân của vấn đề trên, ông Lê Nguyên Hồng chia sẻ, COVID -19 bùng phát và diễn biến phức tạp trong hai năm qua nên các hoạt động tuyên truyền quy mô lớn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo và cơ quan dân cử.

Ngoài ra những quan niệm về giới và sự chênh lệch trong nhận thức về tiêu chuẩn dành cho nữ giới và dành cho vai trò lãnh đạo ảnh hưởng đến khả năng nhìn nhận hiệu quả công việc của phụ nữ. Mặc dù đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp nhưng tỉ lệ cán bộ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, tham gia HĐND các cấp vẫn còn thấp so với quy định của Trung ương, chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng nữ trong tỉnh.

Vì vậy, để tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng, HĐND các cấp cũng như đảm đương trọng trách lãnh đạo, quản lý, các giải pháp đề ra là tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách cán bộ, công chức nữ trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ. Thực hiện lồng ghép giới vào chỉ tiêu đào tạo, tuyển dụng, cơ cấu, đề bạt cán bộ lãnh đạo. Có biện pháp cụ thể hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương quy hoạch cán bộ nữ; tổ chức kiểm tra, đánh giá hằng năm, đánh giá đúng năng lực và tham mưu đề xuất việc bổ nhiệm nữ lãnh đạo chủ chốt trong tất cả các cấp, các ngành. Ưu tiên cán bộ nữ trong quá trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ khi cả nam và nữ có đủ điều kiện ngang nhau. Rà soát các quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu.

Đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền mạnh dạn giao việc lãnh đạo, quản lý cho nữ cán bộ trẻ, luân chuyển cán bộ để thử thách. Thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tăng cường trang bị nhận thức về giới, lồng ghép giới cho đội ngũ lãnh đạo các ngành, các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, chú ý kiểm tra các quy định về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm.

Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội…

Sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị là hết sức cần thiết, đảm bảo tiếng nói đại diện, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nữ giới cũng như đóng góp vào quá trình phát triển xã hội của địa phương và đất nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hải Lăng: Ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Đức Việt |

Hội LHPN huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, UBND xã Hải Phong và Chương trình vùng Hải Lăng tổ chức ra mắt mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Câu Hà, xã Hải Phong.

Trồng 5 vạn cây phủ xanh vùng cát để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

Quang Đăng |

Ngày 25/10/2021, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Lăng (Quảng Trị) Nguyễn Thị Phương Liễu cho biết, cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn vừa đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc vì phụ nữ nghèo và môi trường xanh – sạch – đẹp.

Phụ nữ Quảng Trị phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao quý, năng động trong thời kỳ mới

PV |


Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã giữ vững vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng kết trao giải cuộc thi “Vì một môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em” và diễn đàn Tiếng nói trẻ em gái năm 2021

Bình An |

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hôm nay 18/10/2021, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông lâm Huế (CRD) tổ chức Lễ tổng kết trao giải cuộc thi “Vì một môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em” và diễn đàn Tiếng nói trẻ em gái năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu gồm: Thành phố Đông Hà, các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Đakrông và thành phố Huế.