Quảng Trị:

Xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện

Minh Phương |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Mục tiêu đề ra là xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với công nhân, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và NLĐ.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm 1.500 đoàn viên công đoàn trở lên và hầu hết các doanh nghiệp có 20 công nhân, lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn; 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Đến năm 2030 mỗi năm phấn đấu kết nạp 2.000 đoàn viên công đoàn trở lên; những nơi chưa có tổ chức đại diện NLĐ thì phần lớn NLĐ được tập hợp, tham gia một số hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh; 85% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được TƯLĐTT. Đến năm 2045, hầu hết NLĐ tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được TƯLĐTT.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu trên, trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền, phổ biến để các cấp, các ngành nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khi nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước quốc tế liên quan đến lao động và công đoàn.

Hằng năm, lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức gặp gỡ, đối thoại với tổ chức công đoàn và công nhân lao động. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp chính quyền trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với các cấp công đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội. Chú trọng tuyên truyền để người sử dụng lao động, công nhân, NLĐ nhận diện rõ các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành lập công đoàn cơ sở ở các đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện, làm tiền đề, cơ sở để thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng công nhân, NLĐ đủ tiêu chuẩn giới thiệu kết nạp vào Đảng. Thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nơi có đông NLĐ để thu hút NLĐ tham gia vào hệ thống Công đoàn Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, có bản lĩnh, trách nhiệm, am hiểu pháp luật, có năng lực đối thoại và tập hợp, đoàn kết đoàn viên, NLĐ. Hỗ trợ, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.

Đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kịp thời đề xuất thương lượng, đối thoại, tham gia giám sát, giải quyết và kiến nghị những vấn đề bức xúc của công nhân, NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng chương trình phối hợp, thoả thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, hội viên; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh của tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khởi công xây dựng nhà tránh lũ ở xã Hải Phú

Đức Việt |

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 15/10 (1956-2021), sáng nay 8/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn – Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp Báo Tiền Phong, UBND xã Hải Phú tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tránh lũ tại Đội 1, thôn Long Hưng, xã Hải Phú.

Xây dựng hệ sinh thái xử lý yêu cầu dịch vụ điện

Tân Nguyên |

Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống điện đạt chất lượng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Công ty Điện lực Quảng Trị nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tư 140 tỉ đồng xây dựng đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế

Lê Trường |

Huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế huyện với tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 120 tỉ đồng.

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Diệu Thúy |

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Phát huy truyền thống của đơn vị, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH Công an tỉnh đã nỗ lực trên các mặt công tác, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.