Bầu cử Mỹ 2020: Phiếu bầu được kiểm như thế nào?

Ngọc Châu |

Những phiếu bỏ trực tiếp được máy ghi lại ngay tại chỗ, và trong hầu hết trường hợp hệ thống máy sẵn sàng báo cáo kết quả chỉ trong vài giờ, thậm chí vài phút sau khi các điểm bỏ phiếu đóng lại.

Năm nay, do đại dịch COVID-19, lượng phiếu bầu qua thư tăng mạnh. Hơn 80 triệu phiếu bầu qua thư đã được cử tri gửi qua bưu điện, cao hơn gấp đôi tổng số của năm 2016.

Nhiều bang bắt đầu kiểm phiếu qua thư trước ngày bầu cử, nhưng họ không thể công bố con số cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Khi các hòm phiếu đóng lại, những lá phiếu bỏ trong ngày bầu cử sẽ được gửi đến các trung tâm kiểm phiếu của vùng.

Khi phiếu từ các điểm bỏ phiếu được kiểm, nhiều quận sẽ công bố “số lượng kiểm phiếu sơ bộ”, bao gồm số phiếu trực tiếp và số phiếu qua thư sơ bộ.

Năm nay, nhiều bang cho phép có thêm thời dài thời gian trước ngày bầu cử để xử lý lượng phiếu bầu qua thư quá nhiều, dù một số bang đợi đến ngày bầu cử mới kiểm tra và đếm phiếu.

Một số bang, bao gồm các bang chiến trường Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, không cho phép đếm phiếu qua thư trước ngày bầu cử, nghĩa là có thể mất cả tuần để tổng hợp lượng phiếu này.

Thư ký của quận sẽ công bố số lượng sơ bộ sau khi tất cả lượng phiếu được đếm trong đêm bầu cử, sau đó con số này được kiểm tra 2-3 lần theo đúng quy trình.

Nhân viên kiểm tra các lá phiếu vắng mặt ở Milwaukee, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Nhân viên kiểm tra các lá phiếu vắng mặt ở Milwaukee, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ kiểm tra lá phiếu tại Sở Bầu cử Quận Miami-Dade trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Miami, Florida, ngày 3/11. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ kiểm tra lá phiếu tại Sở Bầu cử Quận Miami-Dade trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Miami, Florida, ngày 3/11. Ảnh: Reuters
Ảnh trái - Các ô trống từ các khu vực bỏ phiếu của Milwaukee vào đêm của ngày bầu cử khi các lá phiếu vắng mặt được kiểm tại. Và những người giám sát công tác kiểm phiếu đeo khẩu trang phòng tránh virus COVID-19 lây nhiễm. (Ảnh phải). Ảnh: Reuters
Ảnh trái - Các ô trống từ các khu vực bỏ phiếu của Milwaukee vào đêm của ngày bầu cử khi các lá phiếu vắng mặt được kiểm tại. Và những người giám sát công tác kiểm phiếu đeo khẩu trang phòng tránh virus COVID-19 lây nhiễm. (Ảnh phải). Ảnh: Reuters
Hàng ngàn lá phiếu bầu cử được gửi qua bưu điện ở Santa Ana - thành phố đông dân nhất và là quận lỵ của Quận Cam, California. Ảnh: Reuters
Hàng ngàn lá phiếu bầu cử được gửi qua bưu điện ở Santa Ana - thành phố đông dân nhất và là quận lỵ của Quận Cam, California. Ảnh: Reuters
Nhận viên bầu cử xử lý các lá phiếu vắng mặt tại cơ sở kiểm phiếu trung tâm vào Ngày bầu cử ở Kenosha, Wisconsin, ngày 3/11. Ảnh: Reuters
Nhận viên bầu cử xử lý các lá phiếu vắng mặt tại cơ sở kiểm phiếu trung tâm vào Ngày bầu cử ở Kenosha, Wisconsin, ngày 3/11. Ảnh: Reuters
Một nhân viên kiểm tra chỉ vào một bức thư trong lá phiếu trong khi quét các phiếu bầu cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 ở Marfa, Texas.  Ảnh: Reuters
Một nhân viên kiểm tra chỉ vào một bức thư trong lá phiếu trong khi quét các phiếu bầu cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 ở Marfa, Texas. Ảnh: Reuters
Các phiếu bầu được tổng hợp tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania vào ngày bầu cử ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania, (ảnh trái). Ảnh phải là nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu vắng mặt tại cơ sở kiểm phiếu trung tâm vào ngày bầu cử ở Kenosha, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Các phiếu bầu được tổng hợp tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania vào ngày bầu cử ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania, (ảnh trái). Ảnh phải là nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu vắng mặt tại cơ sở kiểm phiếu trung tâm vào ngày bầu cử ở Kenosha, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Một quan chức xử lý lá phiếu vắng mặt bị trùng lặp tại điểm kiểm phiếu ở Waukesha, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Một quan chức xử lý lá phiếu vắng mặt bị trùng lặp tại điểm kiểm phiếu ở Waukesha, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Thành viên của ban kiểm phiếu ở Hạt Pinellas gom các lá phiếu bầu cử ở bang Florida. Theo thông tin mới đây từ Fox News, ông Donald Trump nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân tại đây hơn đối thủ Joe Biden, với 29 phiếu đại cử tri. Ảnh: Reuters
Thành viên của ban kiểm phiếu ở Hạt Pinellas gom các lá phiếu bầu cử ở bang Florida. Theo thông tin mới đây từ Fox News, ông Donald Trump nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân tại đây hơn đối thủ Joe Biden, với 29 phiếu đại cử tri. Ảnh: Reuters
Mọi người kiểm tra các lá phiếu trong khi các quan sát viên xem tại Phòng Bầu cử Quận Miami-Dade trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Miami, Florida. Ảnh:  Reuters
Mọi người kiểm tra các lá phiếu trong khi các quan sát viên xem tại Phòng Bầu cử Quận Miami-Dade trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Miami, Florida. Ảnh: Reuters
Florida được coi là bang chiến trường quan trọng hàng đầu trong các cuộc đua vào Nhà Trắng. Mọi ứng viên đắc cử tổng thống của đảng Cộng hòa đều phải giành chiến thắng tại bang này. Ảnh: Reuters
Florida được coi là bang chiến trường quan trọng hàng đầu trong các cuộc đua vào Nhà Trắng. Mọi ứng viên đắc cử tổng thống của đảng Cộng hòa đều phải giành chiến thắng tại bang này. Ảnh: Reuters
Một nhân viên thăm dò kiểm phiếu tại Tòa án Quận Northampton vào ngày bầu cử ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: Reuters
Một nhân viên thăm dò kiểm phiếu tại Tòa án Quận Northampton vào ngày bầu cử ở Easton, Pennsylvania. Ảnh: Reuters
Nhân viên bầu cử sắp xếp thông qua một số trong số hàng nghìn lá phiếu gửi qua thư tại Cơ quan đăng ký cử tri quận Cam ở Santa Ana, California, ngày 2/11. Ảnh: Reuters
Nhân viên bầu cử sắp xếp thông qua một số trong số hàng nghìn lá phiếu gửi qua thư tại Cơ quan đăng ký cử tri quận Cam ở Santa Ana, California, ngày 2/11. Ảnh: Reuters
Một số trong số hàng ngàn lá phiếu gửi bằng thư nằm trong hộp Bưu điện Mỹ chờ được xử lý tại Cơ quan đăng ký cử tri Quận Cam ở Santa Ana, California. Ảnh: Reuters
Một số trong số hàng ngàn lá phiếu gửi bằng thư nằm trong hộp Bưu điện Mỹ chờ được xử lý tại Cơ quan đăng ký cử tri Quận Cam ở Santa Ana, California. Ảnh: Reuters
Mọi người kiểm tra các lá phiếu tại Sở Bầu cử quận Miami-Dade. Ảnh: Reuters
Mọi người kiểm tra các lá phiếu tại Sở Bầu cử quận Miami-Dade. Ảnh: Reuters
Nhân viên bầu cử sắp xếp thông qua một số trong số hàng ngàn lá phiếu gửi qua thư tại Cơ quan Đăng ký Cử tri quận Cam ở Santa Ana, California, (ảnh trái) và một thành viên của ban kiểm duyệt Hạt Pinellas xử lý các lá phiếu vào ngày bầu cử ở Largo, Florida, (ảnh phải). Ảnh: Reuters
Nhân viên bầu cử sắp xếp thông qua một số trong số hàng ngàn lá phiếu gửi qua thư tại Cơ quan Đăng ký Cử tri quận Cam ở Santa Ana, California, (ảnh trái) và một thành viên của ban kiểm duyệt Hạt Pinellas xử lý các lá phiếu vào ngày bầu cử ở Largo, Florida, (ảnh phải). Ảnh: Reuters
Một người phản đối cuộc thăm dò xem xét các lá phiếu vắng mặt được tính vào ngày bầu cử đang được xử lý bởi nhân viên thăm dò, tại Trung tâm TCF ở Detroit, Michigan. Ảnh: Reuters
Một người phản đối cuộc thăm dò xem xét các lá phiếu vắng mặt được tính vào ngày bầu cử đang được xử lý bởi nhân viên thăm dò, tại Trung tâm TCF ở Detroit, Michigan. Ảnh: Reuters
Các thành viên của hội đồng kiểm phiếu của Hạt Pinellas kiểm phiếu. Ảnh: Reuters
Các thành viên của hội đồng kiểm phiếu của Hạt Pinellas kiểm phiếu. Ảnh: Reuters
Công nhân của Sở bầu cử hạt Miami-Dade nạp các lá phiếu vào máy đếm. Ảnh: Reuters
Công nhân của Sở bầu cử hạt Miami-Dade nạp các lá phiếu vào máy đếm. Ảnh: Reuters
Nhân viên bầu cử sắp xếp thông qua một số trong số hàng ngàn lá phiếu gửi qua thư tại Cơ quan Đăng ký Cử tri quận Cam ở Santa Ana, California. Ảnh: Reuters
Nhân viên bầu cử sắp xếp thông qua một số trong số hàng ngàn lá phiếu gửi qua thư tại Cơ quan Đăng ký Cử tri quận Cam ở Santa Ana, California. Ảnh: Reuters
Nhân viên thăm dò ý kiến ​​lập bảng số phiếu bầu vắng mặt tại Trung tâm TCF. Ảnh: Reuters
Nhân viên thăm dò ý kiến ​​lập bảng số phiếu bầu vắng mặt tại Trung tâm TCF. Ảnh: Reuters
Một thành viên của ban kiểm duyệt Hạt Pinellas xử lý các lá phiếu vào ngày bầu cử ở Largo, Florida. Ảnh: Reuters
Một thành viên của ban kiểm duyệt Hạt Pinellas xử lý các lá phiếu vào ngày bầu cử ở Largo, Florida. Ảnh: Reuters
Các quan chức bầu cử chuyển các túi phiếu đến cơ sở kiểm phiếu trung tâm vào ngày bầu cử ở Kenosha, Wisconsin. Ảnh: Reuters
Các quan chức bầu cử chuyển các túi phiếu đến cơ sở kiểm phiếu trung tâm vào ngày bầu cử ở Kenosha, Wisconsin. Ảnh: Reuters

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Bầu cử Mỹ: Ông Biden được dự đoán chiến thắng vang dội

Khanh Minh |

YouGov dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được 382 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Đường độc đạo tới chiến thắng của ông Donald Trump

Thanh Hà |

Trong bản tin Chủ nhật cuối cùng trước cuộc bầu cử Mỹ 3.11, CNN chỉ ra kịch bản duy nhất giúp ông Donald Trump giành được 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Sử gia dự đoán đúng mọi cuộc bầu cử Mỹ từ 1984 chọn ông Trump hay Biden?

Thanh Hà |

Nhà sử học dự đoán chính xác mọi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984 đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Mỹ 2020.