Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, bám sát chủ trương, chính sách, quy định của trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao.


Để đạt được mục tiêu đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ kịp thời, đúng quy định. Đồng thời chú trọng xây dựng quy chế, quy định, phân công, phân cấp quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và tổ chức đảng trong việc xây dựng chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ, qua đó kịp thời nêu gương cán bộ tốt, giúp đỡ, uốn nắn cán bộ còn hạn chế, yếu kém cũng như khắc phục thiếu sót trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, trong thời điểm ngành GD&ĐT thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông mới, từ năm 2018 đến nay, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành gồm kế hoạch về phát triển GD mầm non; kế hoạch về thực hiện chương trình sách giáo khoa đến năm 2025; kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non giai đoạn 2018 - 2025; kế hoạch về nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên tiểu học, mầm non.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, công chức, viên chức của ngành được cử tham gia đào tạo sau đại học 135 người, trong đó 2 tiến sĩ, 133 thạc sĩ. Về đào tạo trình độ lý luận chính trị 78 người, trong đó 67 trung cấp, 11 cao cấp. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý GD 43 người. Bồi dưỡng chức danh giám đốc, phó giám đốc sở 11 người. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 17 người, trong đó ngạch chuyên viên 6 người, ngạch chuyên viên chính 10 người, ngạch chuyên viên cao cấp 1 người. Bồi dưỡng kiến thức quản lý cấp phòng 12 người.
Sở GD&ĐT Quảng Trị ký kết với Trường Đại học Sư phạm Huế về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên Quảng Trị- Ảnh: NV
Sở GD&ĐT Quảng Trị ký kết với Trường Đại học Sư phạm Huế về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên Quảng Trị- Ảnh: NV
 

Đối với công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, Sở GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định về đánh giá cán bộ nên đã phản ánh đúng thực chất về năng lực và hiệu quả công tác cán bộ lãnh đạo quản lý ở đơn vị. Về quy hoạch cán bộ, căn cứ Kết luận số 36 ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 27 ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025”; Hướng dẫn số 06 ngày 9/1/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 đối với các chức danh thuộc diện sở quản lý và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kết hợp với cơ cấu thành phần, giới tính, độ tuổi cán bộ. Qua đó, Sở GD&ĐT được Tỉnh ủy phê duyệt cán bộ quản lý giai đoạn 2015 - 2020 là 11 người, giai đoạn 2020-2025 là 15 người. Ban giám đốc sở phê duyệt cán bộ các phòng thuộc sở giai đoạn 2015-2020 là 45 người, giai đoạn 2020-2025 là 48 người; các đơn vị trực thuộc sở giai đoạn 2015-2020 là 225 người, giai đoạn 2020-2025 là 281 người.

Về quy trình bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ theo quy định của trung ương và tỉnh. Các đơn vị thực hiện công tác giới thiệu cán bộ phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm cấp ủy và tập thể lãnh đạo phân tích, xem xét kỹ để xác định nguồn, chức danh, cán bộ cụ thể. Sau khi được tập thể cấp ủy giới thiệu, tập thể lãnh đạo đơn vị nhận xét đánh giá cán bộ, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị tập thể sư phạm nhà trường để thăm dò tín nhiệm trước khi quy hoạch, bổ nhiệm.

Với cách làm này, đã lựa chọn được cán bộ có uy tín, được tập thể ở đơn vị tín nhiệm. Cán bộ sau khi được bổ nhiệm ở các phòng thuộc sở cũng như các đơn vị trực thuộc đã phát huy được phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình quy hoạch, bổ nhiệm, Sở GD&ĐT quan tâm đến cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đối với đơn vị có 30% cán bộ, công chức, viên chức là nữ trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong lãnh đạo. Hiện tại, cán bộ quản lý nữ ở các đơn vị có 24 người/113 người, đạt tỉ lệ 21,23%.

Để công tác quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả, ngày 10/6/2020, Giám đốc Sở GD&ĐT ra Quyết định số 555 về ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức trong cơ quan Sở GD&ĐT, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở; Quyết định số 1148 ngày 1/10/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, trước hết là người đứng đầu trong các cơ sở GD ngành GD&ĐT Quảng Trị. Đây là cơ sở để người đứng đầu các cấp quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế và cam kết trách nhiệm nêu gương trong công tác quản lý điều hành.

Thực hiện Kế hoạch số 13 ngày 13/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh cấp phó các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Đề án số 02 ngày 3/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở GD&ĐT, sở có 3 nhân sự trong nguồn quy hoạch đã được phê duyệt tham gia thi tuyển, kết quả 1 người trúng tuyển. Cùng với đó, Sở GD&ĐT thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, tuyển chọn sinh viên xuất sắc theo chính sách thu hút của tỉnh, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra… để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khát khao được lan tỏa, cống hiến những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng giáo dục toàn cầu

Tây Long |

Một trong những tin vui của ngành Giáo dục Quảng Trị là vừa qua, 3 giáo viên Trường liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị (iSchool Quảng Trị) vinh dự được công nhận là “Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu MIEE”. Trong đó, cô giáo NGUYỄN THỊ HẢI YẾN đã lần thứ 3 liên tiếp nhận danh hiệu này. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với người giáo viên luôn mong muốn thắp lên ngọn lửa sáng tạo cho học sinh và chính mình.

Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 10

PV |

Trong tháng 10/2021, nhiều chính sách mới về giáo dục chính thức có hiệu lực.

Triển vọng từ mô hình du lịch “Nông trại giáo dục, du lịch, nông nghiệp”

Kăn Sương |

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu những loại cây trồng mới cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở địa phương, đầu năm 2021, hai anh Trần Thái Thiên và Lê Công Chính, cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã chung sức triển khai xây dựng mô hình “Nông trại giáo dục, du lịch, nông nghiệp”. Bước đầu, mô hình mang lại tín hiệu khả quan, tạo động lực để hai anh tiếp tục đầu tư phát triển.

3 giáo viên Trường iSchool Quảng Trị được công nhận là “Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu MIEE”

Quang Đăng |

Ngày 13/9/2021, lãnh đạo Trường Liên cấp hội nhập quốc tế iSchool Quảng Trị cho biết, 3 giáo viên của trường vừa vinh dự được công nhận là “Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu MIEE”.