Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Phong

Nguyễn Vinh |

Năm 2023, huyện Triệu Phong (Quảng  Trị) phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 13- 14%; thu nhập bình quân đầu người đạt 68-70 triệu đồng; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM); giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,5-1%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 500,178 tỉ đồng. 

Tăng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 35/42 trường. Đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo 63,2%, trong đó lao động qua đào tạo nghề 50,6%. Tạo việc làm mới cho 1.900 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 200 người. Phát triển từ 150 đảng viên trở lên. Có ít nhất từ 90% tổ chức cơ sở đảng, 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ... Để đạt được kết quả đó, huyện Triệu Phong triển khai đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực từ tìm kiếm nguồn lực, đầu tư hạ tầng giao thông đến công tác xây dựng Đảng.

Ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới giao thông

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Đức Hà, để huyện Triệu Phong đạt chuẩn NTM trong năm 2023 thì huyện còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc hoàn thành tiêu chí giao thông. Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng vì đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn huyện nên cơ bản đáp ứng tiêu chí theo quy định. Riêng tiêu chí đường do huyện quản lý hiện đã có 100% km đường đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện kết nối tới trung tâm hành chính các xã và được bảo trì hằng năm.

Cụm công nghiệp Đông Ái Tử thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh -Ảnh: N.V
Cụm công nghiệp Đông Ái Tử thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh -Ảnh: N.V

Tuy vậy, trong số 30 tuyến đường do huyện quản lý với tổng chiều dài 221,8 km thì mới có 19 tuyến đường tổng chiều dài 138/221,8 km đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải nên chưa đạt tiêu chí về giao thông. Trước mắt, huyện Triệu Phong cần rà soát phân loại xem tuyến đường nào cần ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo tiêu chí theo quy định. Đối với tuyến đường Trấm hiện đang được tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thiện.

Về chỉ tiêu cây số đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đạt 50% trở lên, đến nay vẫn chưa đạt được. Để đạt được chỉ tiêu này, huyện Triệu Phong cần sử dụng ngân sách của huyện và phát động người dân hưởng ứng trồng cây xanh để hoàn thành trong thời gian tới.

Cán bộ nào yếu, trì trệ thì mạnh dạn thay cán bộ khác

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong cần đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Cần có giải pháp thích ứng, hiệu quả để xử lý tình trạng sạt lở bờ sông, giúp người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

Khi tuyển chọn nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ để tránh tình trạng hoàn thiện thủ tục, cấp đất xong nhà đầu tư không triển khai dự án gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của huyện. Đối với doanh nghiệp xin cấp đất có diện tích lớn để sản xuất, huyện cần tính toán nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư với người dân, tránh xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong sớm kiện toàn công tác cán bộ, không để khuyết cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị; cán bộ nào yếu, trì trệ thì mạnh dạn thay cán bộ khác để xây dựng bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng mạnh về cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh cho biết, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, BTV Huyện ủy hướng mạnh về cơ sở để tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu huyện đề ra trong năm 2023. Theo đó, BTV Huyện ủy thường xuyên rà soát các nội dung cam kết giữa BTV Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với BTV Tỉnh ủy năm 2023, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XX “Về nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-AN năm 2023” và các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, huyện Triệu Phong tập trung đánh giá các nguồn lực, bố trí sử dụng hợp lý, đồng thời triển khai có hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như dự án được chấp thuận đầu tư tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, sớm triển khai và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân nguồn vốn trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thiện tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm.

Huyện Triệu Phong chú trọng nâng cao công tác quản lý ngân sách cũng như thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách địa phương gắn với giải pháp tạo nguồn, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, đẩy nhanh triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tiến độ đề ra.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Huyện ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cấp huyện và cơ sở; sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực vị trí việc làm đã phê duyệt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm cũng như thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy đảm bảo sự chủ động, linh hoạt và tính hiệu quả trong công tác điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong phát động thi đua lao động, sản xuất, phản biện xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Huyện Triệu Phong sớm hoàn thành quy hoạch di tích Chúa Nguyễn Hoàng

Nguyễn Vinh |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong chiều 2/3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự làm việc.

Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở Triệu Phong

Tuấn Việt |

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Triệu Phong (Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Phong, năm 2022, tỉ lệ lao động qua đào tạo trong huyện đạt 59,8%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 48,4%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, bằng các giải pháp cụ thể, huyện Triệu Phong đã tạo việc làm mới cho 3.409 người (kế hoạch đề ra 1.850 người), trong đó xuất khẩu lao động 488 người.

Triệu Phong: Phát hiện cá sấu con ở mương thủy lợi

Lê Trường |

Ngày 13/2, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương xử lý việc người dân phát hiện một sinh vật tương tự cá sấu ở mương thủy lợi tại thôn Đồng Văn, xã Triệu Sơn.

Triệu Phong: Doanh nghiệp mời gọi hơn 3.000 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm năm 2022

Hữu Thái |

Ngày 11/12, UBND huyện Triệu Phong phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2022.