Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hoàng Lâm |

Ngày 16/3/2021, tại huyện Đakrông, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức chính sách dân tộc và tập huấn kỹ năng hoà giải, tuyên truyền vận động quần chúng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Trong đợt này, tống số người có uy tín được tập huấn là 191 người, bao gồm huyện Đakrông, Hướng Hoá, Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ.

Tại buổi tập huấn, người có uy tín được bồi dưỡng kiến thức chính sách dân tộc, tập huấn kỹ năng hoà giải, tuyên truyền vận động quần chúng... đối với địa bàn thôn bản vùng dân tộc thiểu số.
 
 Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đakrong

Đây là đợt tập huấn thứ 1 được tổ chức tại huyện Đakrông; lớp thứ 2 và 3 sẽ được tổ chức tại huyện Hướng Hoá trong thời gian tới.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, những người có uy tín luôn có vị trí vai trò quan trọng không chỉ đối với gia đình, dòng họ, dòng tộc đông dân cư và ảnh hưởng, tác động, lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong nhận thức, tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Được biết, tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 90 ngàn người đồng bào dân tộc thiểu, trong đó chủ yếu sống tập trung ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá.

TAGS

Tạo điều kiện để hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo an cư, lạc nghiệp

Thu Hạ |

Với mục tiêu giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất nhằm đảm bảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về “Chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2022”.

Quan tâm giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa được huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Kéo dài hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025

PV |

Đề án được thực hiện từ năm 2021-2025 với mục tiêu tổng quát nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số

Thanh Lê |

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp, có năng lực cơ bản trong sử dụng tiếng Việt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương.