Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy điện gió Liên Lập

Phan Văn Hiệp |

Ngày 13/2/2020, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết đang chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp, thúc đẩy triển khai dự án điện gió Liên Lập đúng tiến độ.

UBND huyện Hướng Hoá giao các cơ quan, đơn vị như Phòng Tài nguyên Môi trường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; UBND các xã Tân Liên, Tân Lập phối hợp và tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong việc triển khai các thủ tục hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng và Phát triển quỹ đất thực hiện các thủ tục hồ sơ kiểm kê, bồi thưởng giải phóng mặt bằng đúng tiến độ dự án.

 
 Khách tham quan "cánh đồng" tua binh điện gió Hướng Linh. Ảnh: Yên Mã Sơn

Được biết, Dự án nhà máy điện gió Liên Lập thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thương mại Phú Điền được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư vào ngày 24/01/2019.

 
  Khách tham quan "cánh đồng" tua binh điện gió Hướng Linh. Ảnh: Yên Mã Sơn

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.938 tỷ đồng, công suất 48MW, gồm 12 tua binh gió (4MW/ tua binh). Dự án xây dựng trên địa bàn 2 xã Tân Liên và Tân Lập.

Theo kế hoạch, tháng 12/ 2020 sẽ đưa vào vận hành khai thác.

TAGS