Đổi mới, sáng tạo để thu hút người lao động

Nguyễn Đăng Bảo |

Năm 2021, các cấp Công đoàn Quảng Trị đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra; thực hiện tốt các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều hoạt động có hiệu ứng thiết thực để người lao động nhận diện rõ hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn; cán bộ công đoàn các cấp cũng hình thành được nếp nghĩ mới trong tổ chức hoạt động.

Kỹ năng thương lượng, đàm phán được nâng cao

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động để thích ứng với tình hình mới; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt, gắn với việc triển khai thực hiện chương trình công tác đã đặt ra. Từ đó, đưa ra chủ đề hoạt động năm 2021 là “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.T.
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.T.

Các cấp công đoàn đã bám sát kế hoạch thực hiện chủ đề của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tập trung hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện cán bộ công đoàn cơ sở để nâng cao năng lực đại diện cho người lao động; coi công đoàn cơ sở vững mạnh chính là nhân tố quyết định cho việc tập hợp, thu hút người lao động gia nhập và tham gia tích cực hoạt động công đoàn.

Qua một năm thực hiện chủ đề, đến nay, hầu hết cán bộ công đoàn cơ sở đều được huấn luyện những nội dung cơ bản trong tổ chức và hoạt động công đoàn tại cơ sở; kỹ năng thương lượng, đàm phán trong ký kết thỏa ước lao động tập thể được nâng cao; năng lực đại diện cho công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện qui chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị được thể hiện tích cực, rõ nét.

Nhiều diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động các chuyên đề được tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn. Đây được xem là những hình thức đào tạo, tập huấn mới cho cán bộ công đoàn để đáp ứng tình hình thực tiễn.

Lần đầu tiên có thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được xem là nhiệm vụ trọng yếu, được Liên đoàn Lao động tỉnh đầu tư nhiều nguồn lực để thực hiện.

Năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới được 21 công đoàn cơ sở, phát triển được 2.273 đoàn viên; giới thiệu được 1.059 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; triển khai tổng kết Đề án 399/ ĐA-TU của Ban Thường Tỉnh uỷ về “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước” để tiếp tục đề nghị Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Đề án gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong giai đoạn tiếp theo.

Tích cực hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hầu hết đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức được hội nghị cán bộ, công chức; doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt 95%; 140 doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn) ký kết được thỏa ước lao động tập thể; 22 đơn vị tăng giá trị bữa ăn ca trên 15.000 đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW được thực hiên gắn với các hoạt động của tổ chức Công đoàn về tham gia xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hoạt động nữ công được đẩy mạnh trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp; phong trào “Nuôi heo đất”, mô hình “Quỹ tiết kiệm quay vòng” trong nữ công nhân, viên chức, lao động có ý nghĩa thiết thực.

Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp lần đầu tiên được Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị triển khai, đã có hiệu ứng tích cực đến các doanh nghiệp và người lao động trong việc cam kết thực hiện tốt hơn chính sách cho người lao động và ổn định quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Sẽ triển khai "Giải thưởng Doanh nghiệp Vì người lao động"

Công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin, giúp cho công nhân, viên chức, lao động hiểu đầy đủ, đúng đắn các chính sách pháp luật được chú trọng. Năm 2021, các cấp công đoàn tổ chức 36 lớp tuyên truyền về Bộ Luật Lao động 2019 cho 3.457 lượt cán bộ công đoàn; cấp công đoàn cơ sở tổ chức được 511 đợt tuyên truyền, thu hút khoảng 18.729 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Các cấp công đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; tuyên truyền sâu rộng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vận động công nhân, viên chức, lao động làm lực lượng nòng cốt trong công tác bầu cử.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 02/ NQ-TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong triển khai thực hiện Nghị quyết nói trên.

Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao quà của tổ chức Công đoàn cho người lao động. Ảnh: P.V.
Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao quà của tổ chức Công đoàn cho người lao động. Ảnh: P.V.

Các phong trào thi đua trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai có hiệu quả, với sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp và công nhân, viên chức, lao động. 803 sáng kiến đăng ký tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. 6 Bằng Lao động Sáng tạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh tổ chức.

10 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị. 45 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Giải thưởng “Doanh nghiệp Vì người lao động” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý triển khai; gần 100 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được các cấp khen thưởng trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam…

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần tiếp tục đổi mới sáng tạo trong tổ chức và hoạt động công đoàn, không vì dịch bệnh mà cắt giảm các chương trình kế hoạch đã đề ra, các hoạt động phải hướng đến lợi ích người lao động; năm 2021, các cấp Công đoàn Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều hoạt động có hiệu ứng thiết thực để người lao động nhận diện rõ hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp đã hình thành được những nếp nghĩ mới trong tổ chức hoạt động để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Với những thành tích và kết quả hoạt động trong năm 2021, Công đoàn Quảng Trị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Thu hút đầu tư dựa trên lợi thế của tỉnh Quảng Trị

Tú Linh |

Với nỗ lực thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển, cải cách hành chính, hoạt động xúc tiến đầu tư; với sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan trung ương, tỉnh Quảng Trị đã có cơ hội tiếp nhiều nhà đầu tư có tầm chiến lược về phát triển, có năng lực về tài chính, như: Sumitomo (Nhật Bản); EGATI (Thái Lan); Gazprom (Liên bang Nga); T&T; Vingroup; FLC, Sun Group; Bitexco; BB Group; Sam Group; Intracom, Anh Phát... đến nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN ĐỨC TÂN, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Quảng Trị thu hút nhân tài ngành y tế ở mức từ 100 – 500 triệu đồng

Ngọc Trang |

HĐND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026.

Quảng Trị là điểm sáng về thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Trúc Phương |

Ngày 13/12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương”.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Sỹ Hoàng |

Thời gian qua, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) chú trọng phát triển công nghiệp có tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu; tích cực hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp…