Hướng Hóa nỗ lực xây dựng những “vùng quê đáng sống”

Thanh Lê |

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt, thu nhập của người dân tăng, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Hướng Hóa quyết tâm vượt qua khó khăn để tiếp tục xây dựng nông thôn trở thành những “vùng quê đáng sống” cho Nhân dân.

Là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh, Hướng Hóa có diện tích tự nhiên rộng lớn, chiếm 1/4 diện tích toàn tỉnh. Đất đai phì nhiêu, màu mỡ, kết hợp với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau nên thích hợp để hình thành nhiều vùng chuyên canh của nhiều loại cây trồng như cà phê, cao su, sắn, chuối, mắc ca, hồ tiêu; cây ăn quả như bơ, vải, nhãn, xoài, chôm chôm, thanh long... Đồng thời, có nhiều tiềm năng để kêu gọi và thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao…

Một góc phố núi Lao Bảo - Ảnh: T.L
Một góc phố núi Lao Bảo - Ảnh: T.L

Bên cạnh những thuận lợi, huyện Hướng Hóa cũng gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm nền kinh tế thấp. Thời điểm bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn toàn huyện còn cao, chiếm 36%; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12,9 triệu đồng/người/ năm; bình quân mỗi xã chỉ đạt 1,35 tiêu chí NTM, thấp hơn nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn, trường học một số nơi còn tạm bợ…

Phát huy những thuận lợi sẵn có, vượt qua khó khăn, thách thức, chương trình xây dựng NTM đã tạo nên một diện mạo mới cho vùng nông thôn miền núi Hướng Hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở... Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá toàn diện. Nông nghiệp và kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thu nhập nông dân ngày càng tăng, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, thế mạnh các cây chủ lực của huyện được khai thác phù hợp với định hướng của tỉnh, có sức cạnh tranh cao, góp phần cơ cấu lại và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển. Hệ thống chính trị được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đến cuối năm 2021, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM toàn huyện Hướng Hóa là 218 tiêu chí, bình quân đạt 11,47 tiêu chí/xã.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Hướng Hóa xác định mục tiêu thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tếxã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế nông thôn có chiều sâu, hiệu quả, bền vững và toàn diện từ cấp xã đến thôn, bản và tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Phấn đấu đến năm 2025, Hướng Hóa có thêm từ 3- 5 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 15 tiêu chí; 5 - 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 -3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Có tối thiểu 40% thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM, trên 40% thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Hướng Hóa sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2020. Đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó 3 xã gồm Thuận, Hướng Tân, Hướng Phùng được tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huyện phấn đấu chỉ đạo điểm thêm 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Lìa); thực hiện lồng ghép các chương trình MTQG và ưu tiên nguồn lực địa phương để hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Riêng đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, căn cứ tình hình thực tế, khả năng đạt chuẩn của các địa phương để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, phấn đấu có thêm 5 - 8 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025, căn cứ tình hình thực tế, khả năng đạt chuẩn của các địa phương để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về xây dựng NTM đối với các xã đạt dưới 13 tiêu chí, huyện sẽ tập trung lồng ghép các chương trình MTQG cho các xã đặc biệt khó khăn dưới 13 tiêu chí nằm ngoài lộ trình phấn đấu đạt chuẩn để hoàn thành các tiêu chí cơ bản của chương trình xây dựng NTM; thực hiện hiệu quả công tác đỡ đầu, phụ trách, huy động tài trợ, hỗ trợ của các chương trình, dự án khác để hỗ trợ các địa phương đạt mục tiêu đến năm 2025 không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí.

Nhiều giải pháp đã được huyện Hướng Hóa đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng NTM. Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cũng được huyện chú trọng. Theo đó, địa phương sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng NTM theo thẩm quyền.

Đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động ban hành các cơ chế đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng NTM theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững. Huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình xây dựng NTM theo hướng tập trung, trọng điểm, tránh dàn trải.

Cùng với đó sẽ huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; tăng cường xã hội hóa để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025, trong đó có cơ chế ưu tiên đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn, xã dưới 13 tiêu chí và thôn, bản phấn đấu đạt chuẩn NTM của các xã đặc biệt khó khăn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ra quân phòng, chống pháo nổ ở biên giới Lao Bảo

Phan Bảo Phú |

Chiều 31/1/2022, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) đã tổ chức Lễ ra quân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và phòng chống pháo nổ dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thị trấn Lao Bảo: Trao 61,5 triệu đồng tiếp sức đến trường cho các địa chỉ nhân đạo

Minh Long |

Ban Chỉ đạo “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa tổ chức chương trình trao địa chỉ nhân đạo “Tiếp sức đến trường” năm 2022.

Giá đấu trúng đất ở đô thị Lao Bảo tăng cao nhất 3,5 lần so với giá sàn

Nguyễn Khiêm |

Ban quan lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung tổ chức đấu giá thành công 40 lô đất tại khu vực Tái định cư Tân Thành- Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị).

Chị Hà Diệu Lợi ủng hộ 1.500 cây hoa cho công viên Lao Bảo

Trường Sơn |

Ngày 31/12/2021, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) triển khai xuống giống gần 1.500 cây hoa các loại tại Công viên Văn hóa trung tâm Lao Bảo.