Nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Trần Anh Minh |

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, những năm qua, bằng các giải pháp và cách làm cụ thể, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quy mô mạng lưới trường lớp không ngừng được củng cố và sắp xếp lại, chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra về đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực GD&ĐT thì tỉnh Quảng Trị cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Từ yêu cầu đó, Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 được HĐND tỉnh đề ra là toàn tỉnh phấn đấu có 63% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Từ năm 2003, Trường Tiểu học Gio Châu, huyện Gio Linh đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1; năm 2008, trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Từ đó đến nay, cứ 5 năm một lần, trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 theo Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT. Trường Tiểu học Gio Châu luôn nằm trong tốp đầu về chất lượng giáo dục tiểu học của huyện Gio Linh. Trường hiện có 25 giáo viên, 405 học sinh được phân bố tại 15 lớp của 5 khối học.

Được sự đầu tư của Phòng GD&ĐT huyện và sự tài trợ của một số tổ chức, đơn vị, cá nhân, Trường Tiểu học Gio Châu luôn chú trọng công tác xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay, tất cả các tiêu chí về cơ sở vật chất, các phòng học chức năng và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường đều đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh xây dựng các phòng học đạt chuẩn, trường ưu tiên việc ứng dụng công nghệ để phục vụ dạy và học.

Trường THPT Chu Văn An, Triệu Phong nỗ lực dạy và học tốt trong mùa dịch để đảm bảo kiến thức cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học - Ảnh: T.A.M
Trường THPT Chu Văn An, Triệu Phong nỗ lực dạy và học tốt trong mùa dịch để đảm bảo kiến thức cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học - Ảnh: T.A.M

Đặc biệt hiện nay, tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhờ đầu tư tốt công nghệ thông tin về cả máy móc, thiết bị đường truyền lẫn trình độ ứng dụng của giáo viên nên trường đã thực hiện tốt cả 3 phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh để đảm bảo chất lượng dạy và học. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gio Châu Nguyễn Thị Hồng Thanh cho biết: “Trường Tiểu học Gio Châu là một trong những trường đầu tiên của huyện đạt chuẩn quốc gia. Trường liên tục phấn đấu về mọi mặt để duy trì chuẩn qua từng giai đoạn.

Hiện nay, ngoài đạt chuẩn về cơ sở vật chất thì đội ngũ giáo viên của trường luôn đạt chất lượng tốt. Hằng năm vào dịp hè, trường tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị cho giáo viên; đặc biệt những năm gần đây, trường tập trung tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên để phục vụ mục tiêu chuyển đổi số trong trường học. Hiện trường đã sử dụng giáo án điện tử, chữ ký số, sổ liên lạc số, dữ liệu số về học sinh... rất thuận lợi cho công tác quản lý giáo dục cũng như việc dạy và học”.

Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 193 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 52,4% tổng số trường, trong đó mầm non 92 trường, tiểu học 38 trường, tiểu học và THCS 34 trường, THCS 19 trường và THPT 10 trường. Theo Kế hoạch số 95 ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 267 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 72,6%.

Trong năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 63% số trường đạt chuẩn quốc gia. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 là chuẩn hóa, hiện đại hóa về các hoạt động như: Tổ chức và quản lý trường học, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm tạo ra môi trường giáo dục tương đối đồng đều giữa các địa bàn, tạo cơ hội bình đẳng về điều kiện học tập cho trẻ em ở các vùng khó khăn, khắc phục khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng thị trấn và nông thôn. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự kỷ cương trường học, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu phổ cập giáo dục THCS tạo tiền đề cho việc phổ cập giáo dục THPT, đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương...

Để đạt mục tiêu trên, ngành GD&ĐT tỉnh đã có những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm duy trì và phấn đấu xây dựng, tăng tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương cho biết, trước hết là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp cũng như tại các trường học.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tầng lớp nhân dân, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm vào cuộc, trong đó ngành GD&ĐT là lực lượng nòng cốt. Kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Quy hoạch mạng lưới trường, lớp hợp lý ổn định lâu dài, phù hợp với tình hình biến động dân số và tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động sự chung tay của toàn xã hội đầu tư cho sự nghiệp GD&ĐT.

Ngày 26/5/2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, các chuẩn quốc gia mới về mọi mặt đối với đơn vị trường học được nâng lên. Do đó nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh càng nặng nề hơn.

Hiện tình hình COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia sẽ có những khó khăn nhất định, do đó đòi hỏi ngành GD&ĐT, chính quyền các cấp cùng cả cộng đồng chung tay vào cuộc góp phần đưa tỉ lệ trường đạt chất quốc gia trên địa bàn tỉnh tăng nhanh và chất lượng GD&ĐT của tỉnh không ngừng được nâng cao.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hải Lăng phấn đấu trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp

Thanh Lê |

Để đưa địa phương trở thành huyện trọng điểm sản xuất công nghiệp của tỉnh vào năm 2030, nhiều giải pháp đã được huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đưa ra và tập trung thực hiện.

Thủ tướng: Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh, nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc

Thanh Mai |

"Chúng ta đã làm tất cả các biện pháp có thể để có được vaccine tiêm miễn phí cho người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phấn đấu đến năm 2025, xóa bỏ tình trạng phân biệt sản xuất sản phẩm để ăn và để bán

Thu Hạ |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Đà Nẵng phấn đấu phủ vaccine mũi 1 cho 100% dân số vào cuối tháng 10

Minh Trang |

Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỉ lệ người được tiêm chủng cao nhất cả nước. Mục tiêu Thành phố đặt ra là đến trước ngày 25/10, sẽ tiêm phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân trên 18 tuổi.