Quảng Trị phấn đấu có thêm 4 huyện nông thôn mới vào năm 2025

Gia Linh |

Đến năm 2025 đạt các mục tiêu sau: Phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có ít nhất 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu sau: Phấn đấu có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới nâng cao, duy trì bền vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư và mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác quy hoạch.

Trung tâm huyện Cam Lộ (Quảng Tri) qua góc máy flycam. Ảnh: ANH VŨ
Trung tâm huyện Cam Lộ (Quảng Tri) qua góc máy flycam. Ảnh: ANH VŨ

Hoàn thành quy hoạch vùng huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn; tích hợp các nội dung vào quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp. Xây dựng thí điểm một số mô hình làng, xã thông minh ứng dụng chuyển đổi số để đề xuất cơ chế chính sách phát triển làng, xã thông minh phục vụ chương trình nông thôn mới.

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025; bố trí hợp lý nguồn ngân sách địa phương, các nguồn xã hội hóa, các nguồn tài trợ cho đầu tư cho xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Phát triển đồng bộ thị trường lao động, thực hiện có hiệu quả các đề án giải quyết việc làm, chuyển dịch việc làm.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh theo tinh thần của Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tái cơ cấu nông nghiệp.

Sử dụng các đồng sen ở Quảng Trị để phát triển du lịch.
Sử dụng các đồng sen ở Quảng Trị để phát triển du lịch.

Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cộng đồng đối với quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn. Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập, kiện toàn cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, hiệu quả.

(Nguồn: Tạp chí Lao động và Công đoàn)

Du lịch Quảng Trị - Cơ hội và thách thức

PV |

Mô hình SWOT là kỹ thuật chiến lược được sử dụng để giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, làm rõ mục tiêu và xác định những yếu tố khách quan-chủ quan ảnh hưởng đến quá trình đạt được mục tiêu đó. Để có những phân tích về những cơ hội, thách thức và đưa ra những giải pháp cho việc phát triển du lịch tại Quảng Trị, tác giả bài viết xây dựng mô hình SWOT với những phân tích cụ thể như sau:

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet

Hồng Hà |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào).

Cảng hàng không Quảng Trị - Động lực thúc đẩy phát triển

Thanh Trúc |

Sau rất nhiều nỗ lực của tỉnh và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, dự án Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến sẽ được khởi công vào quý 1/2023 và đưa vào vận hành năm 2025 theo hình thức đầu tư PPP. Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư xây dựng sẽ tạo động lực rất lớn cho tỉnh phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đưa Quảng Trị phát triển ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực. 

Phóng sự ảnh: Tuổi trẻ Quảng Trị hướng về cộng đồng

Minh Trang - Tố Trinh - Phú Thiện |

Song hành với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống xung kích tình nguyện qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, khẳng định rõ nét vai trò, vị trí, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Trong đó phải kể đến việc huy động nguồn lực xây dựng các công trình như: “Con đường hạnh phúc”; “Ánh sáng đường quê”; “Điểm quét mã QR tuyên truyền quảng bá du lịch Quảng Trị”... Đặc biệt, trong hoàn cảnh phức tạp của COVID-19 và đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 ảnh hưởng nặng nề đến tài sản và tính mạng của Nhân dân, các cấp bộ đoàn đã nhạy bén, sáng tạo, kịp thời triển khai những hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện rõ tính tiên phong, đi đầu trong khâu khó, việc mới của thanh niên Quảng Trị luôn hướng về cộng đồng, vì cộng đồng.