Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới

Thanh Trúc |

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại buổi làm việc với các sở, ngành về sơ kết tình hình triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (gọi tắt là Nghị quyết 04) về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 vào chiều nay 12/10/2021.

Hợp lực để thúc đẩy khu vực tam nông phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Kết quả nổi bật nhất là hiện trạng NTM có sự thay đổi rõ rệt, trong đó huyện Cam Lộ là huyện đầu tiên của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.

Việc tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó các ngành phải tập trung hợp lực để thúc đẩy khu vực tam nông phát triển. Đồng thời phải có các cơ chế, chính sách hiệu quả nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người dân tham gia tích cực hơn vào công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc  -  Ảnh: T.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.T

Đi đôi với quy hoạch của tỉnh trong 10 năm tới, phải tập trung quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất liên quan đến khu vực tam nông, làm cơ sở thúc đẩy tam nông phát triển. Trong đó lưu ý cần điều chỉnh quy hoạch vùng với quy hoạch đô thị, quy hoạch NTM của một số địa phương, đơn vị.

Đối với nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 04, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành nông nghiệp làm rõ hơn những điểm nổi bật trên từng lĩnh vực cụ thể. Phải chỉ ra được việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp có thực sự phát huy hiệu quả hay không, cần tiếp tục triển khai những chính sách nào cũng như cần điều chỉnh, thay thế những chính sách nào cho phù hợp trong giai đoạn tới.

Ở phần hạn chế, khuyết điểm, cần mạnh dạn chỉ ra những mặt hạn chế cụ thể, chỉ rõ cấp nào, ngành nào, địa phương nào chưa phối hợp triển khai làm tốt. Việc triển khai thực hiện liên kết “5 nhà” đã thực sự hiệu quả hay chưa, chỉ ra trách nhiệm của đơn vị làm chưa tốt để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Một số kết quả nổi bật từ thực hiện Nghị quyết 04

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, có 6/7 mục tiêu chính đạt và vượt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 3,49%; sản lượng lương thực bình quân giai đoạn 2017-2020 đạt 28 vạn tấn/năm; tỉ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 50%; đến cuối năm 2020 đảm bảo cấp nước tưới tiêu ổn định, chủ động cho trên 85% diện tích gieo cấy lúa 2 vụ với hơn 50.400 ha; có 51 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được chứng nhận HTX kiểu mới, 200/235 tổ hợp tác (THT) nông nghiệp được chứng thực, đạt tỉ lệ 85%; có 57/101 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỉ lệ 56,4%, có 1 huyện đạt chuẩn NTM, không còn huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu chưa hoàn thành là đến năm 2020 không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí và xã miền núi dưới 8 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Chuyển biến rõ nét nhất là sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển mục tiêu từ số lượng sang chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất theo lợi thế từng vùng sinh thái và nhu cầu thị trường. Tổ chức sản xuất từ quy mô hộ đang được đổi mới dần sang hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, tập trung chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hướng đến nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện điều kiện sản xuất, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nông nghiệp ở các địa phương, nâng cao được năng suất, chất lượng.

Công tác hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng thực hiện. Bước đầu đã thu hút, kết nối với một số doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, một số sản phẩm đã hình thành và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Có 3 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, 20 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Báo cáo đánh giá cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Đó là quy hoạch vùng sản xuất ở một số địa phương chưa thực sự gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo quy mô sản xuất lớn. Một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh chưa tập trung được số lượng hàng hóa đủ lớn để xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị.

Một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có quy mô tập trung chưa có nhiều nhà máy chế biến sâu, chưa hình thành được các liên kết theo chuỗi giá trị bền vững để tiêu thụ số lượng lớn cho người sản xuất. Tốc độ tăng trưởng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản còn hạn chế. Số lượng HTX có tham gia liên doanh liên kết, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa còn ít…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nét mới trong ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Đan Tâm |

Ngày 20/4/2017, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo lợi thế từng vùng

Thanh Trúc |

Ngành nông nghiệp tỉnh đang chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hàng hóa tập trung. Sản lượng nhiều nông sản tăng vượt trội, đồng nghĩa với việc cần hình thành những vùng, khu nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền chặt, trong đó vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này tương xứng với tiềm năng, lợi thế của sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Triển vọng từ mô hình du lịch “Nông trại giáo dục, du lịch, nông nghiệp”

Kăn Sương |

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu những loại cây trồng mới cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở địa phương, đầu năm 2021, hai anh Trần Thái Thiên và Lê Công Chính, cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã chung sức triển khai xây dựng mô hình “Nông trại giáo dục, du lịch, nông nghiệp”. Bước đầu, mô hình mang lại tín hiệu khả quan, tạo động lực để hai anh tiếp tục đầu tư phát triển.