Tìm phương án để mua lại hoặc điều chỉnh vị trí trạm thu phí BOT

Hồ Nguyên Kha |

Ngày 22/10/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 11205/BGTVTKHĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất danh mục, cơ chế đầu tư phục vụ Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bố trí khoảng 9.427 tỉ đồng để xóa bỏ trạm thu phí và hoàn trả kinh phí đã đầu tư cho doanh nghiệp BOT đối với 7 dự án BOT/trạm thu phí (gồm các Trạm Bờ Đậu, Trạm cầu Thái Hà, Trạm Bỉm Sơn, Trạm La Sơn - Túy Loan, Trạm Km1747, Trạm Ninh Xuân và Trạm T2) nhưng không có Trạm BOT Km763+800/Quốc lộ 1, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại Thông báo số 174/TBBGTVT ngày 24/5/2021; ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các dự án động lực tỉnh Quảng Trị và văn bản số 2962/UBND-CN ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh đề xuất phương án, cơ chế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo các quy định của pháp luật về phương án, cơ chế và nguồn vốn để mua lại hoặc điều chỉnh vị trí trạm thu phí BOT, ngày 10/9/2021, Sở Giao thông vận tải Quảng Trị tiến hành lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan. Việc lấy ý kiến này nhằm đề xuất phương án, cơ chế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước để báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn hợp pháp khác để mua lại hoặc điều chỉnh vị trí của Trạm thu phí BOT tại Km763+800/Quốc lộ 1, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong cho phù hợp, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi khi tiểu dự án đường Hùng Vương nối dài đến đường tỉnh ĐT.579 hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thu phí của trạm.

Cần sớm có phương án mua lại hoặc điều chỉnh vị trí Trạm thu phí BOT tại Km763+800 Quốc lộ 1 - Ảnh: H.N.K
Cần sớm có phương án mua lại hoặc điều chỉnh vị trí Trạm thu phí BOT tại Km763+800 Quốc lộ 1 - Ảnh: H.N.K

Hiện nay, Trạm thu phí BOT đặt tại Km763+800/ Quốc lộ 1, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong được xây dựng để thu phí hoàn vốn cho nhà đầu tư của Dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng chiều dài 28,78 km, điểm đầu tại Km741+170/ Quốc lộ 1 (Dốc Miếu thuộc xã Phong Bình, huyện Gio Linh), điểm cuối tại Km769+947 (phía Bắc cầu Thạch Hãn). Dự án bao gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 với 2 đoạn tuyến, cụ thể: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn thành phố Đông Hà - thị xã Quảng Trị (Km756+705+ Km769+947) dài 13,2 km, số vốn đầu tư là 1.030,574 tỉ đồng, theo hình thức BOT; thời gian thu phí là 19 năm 7 tháng và bắt đầu thu phí từ tháng 7/2014, thời gian thu phí còn lại 12 năm 3 tháng.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Dốc Miếu - Đông Hà (Km741+170+Km756+705) dài 15,4 km, số vốn đầu tư là 1.067,793 tỉ đồng theo hình thức BOT; thời gian thu phí là 20 năm 5 tháng và bắt đầu thu phí từ tháng 12/2016, thời gian thu phí còn lại 15 năm 9 tháng. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 2.098 367 tỉ đồng, trong đó vốn vay 1.433,034 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 360.462,766 tỉ đồng; giá trị đã thu hồi 489.783,839 tỉ đồng, giá trị còn lại chưa thu hồi 1.666.772,848 tỉ đồng. Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị Hoàng Gia Đại cho biết, sau khi tham dự phiên họp liên ngành do Sở Giao thông vận tải tổ chức đề xuất phương án, cơ chế nguồn vốn để mua lại và điều chỉnh vị trí Trạm thu phí BOT tại Km763+800/Quốc lộ 1 theo chủ trương của tỉnh, nếu Chính phủ đồng ý và tỉnh có chủ trương mua lại trạm thu phí để cơ cấu lại hoạt động thì đơn vị nhất trí nhưng hai bên cần có sự trao đổi, thống nhất về cơ chế, kinh phí hoàn trả vốn cho nhà đầu tư.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh với các nội dung như sau: Về việc di chuyển trạm, theo quy định tại Điểm 1, Điều 4, Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ: Tiêu chí thành lập trạm thu phí “Phải đặt trong phạm vi của dự án”. Tuy nhiên, dự án BOT qua địa bàn tỉnh Quảng Trị được đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 từ Km741+170/Quốc lộ 1 (Dốc Miếu) đến Km756+705/ Quốc lộ 1 (phía Bắc cầu Thạch Hãn). Vì vậy, việc di dời trạm thu phí BOT đến vị trí khác trong phạm vi dự án đều không phù hợp. Về mua lại trạm, theo báo cáo của Công ty TNHH BOT Quảng Trị về tình hình hoạt động; tổng giá trị hợp đồng BOT, giá trị đã thu hồi, giá trị còn lại phải thu hồi; tổng thời gian thu phí hoàn vốn (thời gian đã thu phí, thời gian còn lại), mức thu phí và một số nội dung liên quan thì chi phí để mua lại trạm đến thời điểm hiện tại là 1.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong giai đoạn ngân sách địa phương khó khăn còn phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, việc sử dụng ngân sách địa phương để mua lại trạm thu phí là việc khó có khả năng thực hiện. Vì vậy, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư tiểu dự án đường Hùng Vương nối dài đến đường tỉnh ĐT.579 thuộc dự án BIG2 đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân địa phương. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung Trạm BOT Km763+800/Quốc lộ 1, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong vào danh mục dự án sử dụng gói bổ sung vốn của Chương trình phục hồi kinh tế bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho biết, về chủ trương mua lại Trạm thu phí BOT tại Km763+800/Quốc lộ 1 là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi tiếp nhận trạm thu phí, tỉnh sẽ tiến hành cơ cấu lại hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình cũng như đảm bảo nguồn thu hằng năm. Tuy nhiên, chủ trương mua lại hoặc điều chỉnh vị trí trạm thu phí hiện đang gặp những trở ngại. Trước hết là kinh phí sang nhượng lại trạm quá lớn, vượt ngoài khả năng sử dụng ngân sách địa phương. Mặt khác chủ trương di chuyển vị trí của trạm đến vị trí điểm đầu hoặc cuối thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch xây dựng dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà nhưng nằm ngoài phạm vi dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 theo Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị với Chính phủ hỗ trợ kinh phí để tỉnh mua lại trạm thu phí. Nếu không thì bổ sung vào danh mục dự án sử dụng gói bổ sung vốn của Chương trình phục hồi kinh tế bền vững để hoàn trả vốn cho nhà đầu tư và tiến hành xóa bỏ Trạm thu phí BOT tại Km763+800/ Quốc lộ 1, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Dừng thu phí dự án BOT các địa phương áp dụng CT16 từ 0 giờ ngày 20/7

Việt Hùng |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định tạm dừng thu phí tại các trạm trên địa bàn các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 20/7 để phòng chống dịch COVID-19.

6 tháng, các trạm BOT trong cả nước thu gần 5.089 tỷ đồng

Quang Toàn |

Doanh thu thu phí của 62 trạm BOT trong 6 tháng đầu năm đầu năm đạt gần 5.089 tỷ đồng, với 86.390.526 lượt xe lưu thông qua các trạm.

Cánh tay robot Made in Vietnam dành cho người khuyết tật

Minh Sơn - Hoàng Hiếu |

Thay vì giá 60 triệu đồng như của nước ngoài, cánh tay robot có giá từ 23-25 triệu đồng của một startup Việt đang giúp cho nhiều người khuyết tật có thể tự sinh hoạt, lái xe, thậm chí chơi thể thao.

Quảng Trị có thể đề xuất mua trạm thu phí BOT

Hưng Thơ |

Trước những bất cập của Trạm thu phí BOT đặt tại tỉnh Quảng Trị và những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bộ GTVT đã có thông báo, kết luận với nhiều nội dung đáng chú ý.