Trao giấy chứng nhận và khen thưởng sản phẩm OCOP

Nhơn Bốn |

Ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức trao giấy chứng nhận và khen thưởng sản phẩm OCOP năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị.


Năm 2022, toàn tỉnh có 56 hồ sơ và sản phẩm của 28 chủ thể (chủ yếu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, TP. Đông Hà có 5 sản phẩm; huyện Cam Lộ 19 sản phẩm; Hướng Hóa 8 sản phẩm; Vĩnh Linh 3 sản phẩm; Hải Lăng 3 sản phẩm; Triệu Phong 9 sản phẩm; Đakrông 3 sản phẩm; Gio Linh 4 sản phẩm và thị xã Quảng Trị 2 sản phẩm.

Đa số các sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022 đều là các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, chất lượng và mang nét văn hóa, thế mạnh của mỗi vùng, mỗi địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2022 - Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2022 - Ảnh: N.B

Sau quá trình rà soát, đánh giá, phân hạng, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận 50 sản phẩm. Trong đó có 37 sản phẩm mới, 13 sản phẩm nâng hạng và công nhận lại. Đặc biệt có 23 sản phẩm 3 sao, 26 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xem xét công nhận sản phẩm hạng 5 sao.

Hiện nay, toàn tỉnh có 58 chủ thể OCOP trong đó có 16 hợp tác xã, 16 doanh nghiệp, 4 tổ hợp tác và 22 hộ sản xuất kinh doanh với 115 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của các chủ thể, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp trong việc lan tỏa và nhân rộng chương trình OCOP.

Đồng thời, khẳng định quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh là tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; thúc đẩy phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm làng nghề trên địa bàn tỉnh. Chú trọng chất lượng nguồn gốc xuất xứ, không chạy theo số lượng, không phô trương thành tích; các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận phải khẳng định được chất lượng, thương hiệu và yếu tố của thị trường.

Để tiếp tục lan tỏa, triển khai có hiệu quả chương trình OCOP trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP vừa được công nhận- Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP vừa được công nhận- Ảnh: N.B

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm gắn với xây dựng vùng nguyên liệu địa phương theo hướng sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến thức, tài nguyên bản địa.

Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể OCOP phát triển các sản phẩm mới dựa trên ứng dụng công nghệ sơ chế, chế biến quy mô nhỏ và vừa. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các chủ thể OCOP, trong đó tập trung trọng tâm vào trang bị các kỹ năng, năng lực về quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, phát triển bao bì, áp dụng chuyển đổi số gắn với yêu cầu của thị trường.

Phát triển chương trình OCOP phải gắn với các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển cây con chủ lực, xúc tiến thương mại, phát triển ngành nghề nông thôn, chương trình khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chú trọng quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP

Thanh Trúc |

Hiện nay, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên cả nước. Sản phẩm OCOP được gắn biểu trưng chương trình OCOP (logo OCOP) đã khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, từng bước được người dân tín nhiệm, lựa chọn tiêu dùng.

Chương trình OCOP thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Lê An |

Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các cá nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm OCOP

Thu Hạ |

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại (XTTM), tỉnh Quảng Trị đã kết nối cung cầu, liên kết sản xuất, tiêu thụ, đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Sản phẩm OCOP từ biển

Hải An |

Ước mơ biến các sản phẩm từ biển thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao luôn được chị Nguyễn Thị Thiếc (57 tuổi) ở thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị), ấp ủ từ nhỏ.