Vĩnh Linh quyết tâm tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh tăng trưởng

Phương Nga |

Huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác định năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương. Đây cũng là năm giữa nhiệm kỳ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, hưởng ứng đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024). Trên cơ sở đó, huyện đã lựa chọn chủ đề “Khơi dậy khát vọng- tranh thủ thời cơ- đẩy mạnh tăng trưởng” để làm phương hướng cho mọi hoạt động.

Huyện chủ trương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời xây dựng 21 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế- xã hội để thực hiện.

Nổi bật có các tiêu chí như nâng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14-15%/ năm; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 59 - 60 triệu đồng; thu ngân sách tăng trên 10%; tổng nguồn vốn đầu tư, phát triển xã hội đạt từ 2.500-2.600 tỉ đồng; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM); tạo việc làm cho 2.000 lao động trở lên; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm giảm từ 0,5-1%; tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,5%...

Trung tâm huyện Vĩnh Linh ngày càng khang trang - Ảnh: P.N
Trung tâm huyện Vĩnh Linh ngày càng khang trang - Ảnh: P.N

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, trên lĩnh vực kinh tế, huyện sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế.

Trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và tăng cường liên doanh, liên kết; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu của thị trường; áp dụng mạnh mẽ tiến bộ KHKT.

Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 41.500- 42.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 870-900 ha; sản lượng nuôi trồng đạt 2.300-2.400 tấn, sản lượng đánh bắt đạt 3.600-3.700 tấn; trồng mới khoảng 2.000- 2.100 ha rừng tập trung.

Cùng với đó, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để tạo ra bước đột phá. Đặc biệt, sẽ áp dụng nhiều chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất CN-TTCN đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng KHKT. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn nông thôn gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Phấn đấu có thêm ít nhất 2 sản phẩm đạt OCOP 3, 4 sao cấp tỉnh. Đồng thời, triển khai đề án phát triển thương mại - du lịch, đa dạng hóa các loại hình hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh liên kết, kết nối thị trường và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 2 tiêu chí về môi trường và y tế- văn hóa- giáo dục. Xây dựng thêm 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thêm 9-10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đưa xã Vĩnh Khê về đích NTM.

Huyện sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; bố trí nguồn lực để thực hiện các công trình, dự án và hỗ trợ tối đa cho 2 xã miền núi thực hiện quá trình xây dựng NTM. Từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương, huyện Vĩnh Linh sẽ tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn. Theo đó, tiếp tục thực hiện việc mở rộng, điều chỉnh quy hoạch chung đối với thị trấn Hồ Xá; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, tăng quy mô dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp để làm cơ sở cho việc nâng thị trấn Hồ Xá đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Mở rộng quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng các điểm dân cư, điều chỉnh quy hoạch xây dựng bãi tắm, trực quan ven biển tại thị trấn Cửa Tùng, từng bước xây dựng cửa ngõ vùng Đông trở thành đô thị du lịch- dịch vụ. Đối với thị trấn Bến Quan, cửa ngõ phía Tây thì mở rộng và phát triển theo hướng đô thị kinh tế tổng hợp.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó là quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và đồng bộ. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KHCN; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Cụ thể, sẽ đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lý và năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Duy trì vững chắc những kết quả đã đạt được về phổ cập giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng hiện đại. Nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện tốt các chế độ chính sách trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trên các mặt văn hóa - thông tin, TDTT, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với việc thực hiện xây dựng NTM. Thực hiện đầy đủ và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Cùng với các nhiệm vụ nói trên, huyện còn tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực thi pháp luật nghiêm minh. Xây dựng tiềm lực quốc phòng theo hướng toàn diện, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Giữ gìn an ninh trật tự ở từng thôn, bản, khóm phố và khu dân cư trên địa bàn.

Với lộ trình rõ ràng và các nhiệm vụ được xây dựng một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Linh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, từng bước xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phụ nữ nông thôn Vĩnh Linh khởi nghiệp từ nghề may

Mỹ Hằng |

Với cách làm sáng tạo, những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) ngày càng phát triển, lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo chị em tham gia với nhiều ngành nghề. 

Vĩnh Linh tạo động lực phát triển từ phát huy nội lực

Nguyễn Trang |

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các phong trào thi đua, từ đó phát huy nội lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng vượt qua khó khăn chung, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Công an huyện Vĩnh Linh triệt phá điểm phức tạp về ma túy

Trần Khôi |

Ngày 3/1, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số 122T về mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 141 viên ma túy tổng hợp.

Góp sức bảo tồn những loại hình nghệ thuật truyền thống ở Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Dù mới thành lập và đi vào hoạt động song Câu lạc bộ (CLB) Chuyện trạng Vĩnh Hoàng, xã Vĩnh Tú và CLB dân ca Bài chòi Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (Quảnh Trị) đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.