Xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ giai đoạn 2021 - 2025

Thanh Hải |

Thời gian qua, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả hơn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội. Nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án công nghệ thông tin triển khai rộng khắp trong cơ quan nhà nước các cấp, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ trong các giai đoạn tiếp theo.

Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, huyện Cam Lộ đã ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong các cơ quan đảng, nhà nước, trong các doanh nghiệp, trường học và bước đầu cung cấp một số dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng. Huyện đã chú trọng đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng mạng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin. 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn đều dùng văn bản điện tử trong công việc và khai thác các dịch vụ trao đổi thông tin trên phần mềm gửi nhận văn bản, email công vụ và tra cứu văn bản quy phạm pháp luật; sử dụng cổng thông tin điện tử huyện để kết nối hoạt động trên môi trường mạng.

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ - Ảnh: T.H​
Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ - Ảnh: T.H​

Hệ thống hạ tầng, kỹ thuật trên địa bàn huyện được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. UBND huyện Cam Lộ đã triển khai ứng dụng nhiều phần mềm trên cổng thông tin điện tử huyện như: Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ; hệ thống gửi nhận văn bản; thông tin kinh tế- xã hội phục vụ điều hành; đánh giá năng lực cán bộ công chức… 100% cơ quan nhà nước đều sử dụng hệ thống gửi nhận văn bản qua mạng tại địa chỉ http://guinhanvanban.quangtri.gov.vn và xử lý qua phần mềm hồ sơ văn bản, điều hành tác nghiệp qua mạng nhằm tạo thuận lợi cho công tác. Tăng cường cập nhật thông tin, văn bản lên cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ http://www.camlo. quangtri.gov.vn để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, người dân, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện. Năm 2019, huyện Cam Lộ đã được đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến xã, thị trấn, kết nối với trung ương, tỉnh, huyện đã phát huy hiệu quả tốt, đặc biệt là trong khi xảy ra COVID-19.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ giới thiệu về mảnh đất, con người, tiềm năng và thế mạnh của địa phương còn thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin thời sự về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra trên địa bàn huyện; lịch tuần, giấy mời, thông tin phổ biến khoa học kỹ thuật, giới thiệu kinh nghiệm sản xuất, gương người tốt việc tốt; đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện cho người dân và doanh nghiệp. UBND huyện Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay, huyện đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 đối với tất cả các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 23 thủ tục hành chính và mức độ 4 đối với 11 thủ tục hành chính. Ngày 15/9/2020, huyện Cam Lộ đăng ký cung cấp dịch vụ công trực tuyến thêm 10 thủ tục hành chính mức độ 3 và 2 thủ tục hành chính mức độ 4. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, huyện Cam Lộ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh, đến nay đã có 3 hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Có 100% cơ quan cấp huyện và các xã, thị trấn triển khai một cửa điện tử. Ứng dụng một cửa điện tử của huyện đã được kết nối liên thông với cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tiếp nhận, triển khai, trả kết quả thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực của UBND huyện nhằm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách hành chính, huyện Cam Lộ tiếp tục ban hành đề án “Xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền huyện Cam Lộ là chính quyền điện tử có nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư; xây dựng chính quyền điện tử của huyện gắn với nâng cao dịch vụ hành chính công và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thông tin mọi mặt của đời sống xã hội.

Giai đoạn 2021- 2023, huyện Cam Lộ sẽ triển khai xây dựng phòng giám sát, điều hành chính quyền điện tử tại văn phòng HĐND và UBND huyện; xây dựng 3 điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính mức độ 3, 4; xây dựng phòng họp trực tuyến không giấy tờ e-Cabinet tại HĐND và UBND huyện; thực hiện giải pháp nâng cao cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện; tích hợp liên thông hệ thống truyền hình trực tuyến cấp trung ương, cấp tỉnh với hệ thống truyền hình trực tuyến cấp huyện và cấp xã; tích hợp liên thông hệ thống truyền hình trực tuyến ngành giáo dục của huyện đến các xã, thị trấn. Giai đoạn 2023-2025 tiến hành đánh giá kết quả triển khai các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2023 và mở rộng mô hình chính quyền điện tử cho các khu vực khác; triển khai nâng cấp cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn. Giai đoạn sau năm 2025 phát triển mô hình chính quyền điện tử trên phạm vi toàn huyện, hướng đến việc liên kết mạng lưới chính quyền điện tử toàn tỉnh Quảng Trị.

Cùng với những thành tựu đạt được trong xây dựng huyện nông thôn mới, việc sớm triển khai thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian tới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Kịp thời khống chế ổ dịch tả lợn Châu Phi

Anh Vũ |

Sau một thời gian tạm lắng xuống, hiện nay bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh trở lại tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những ngày qua công tác phòng, chống dịch bệnh đang được chính quyền các cấp, ngành chức năng và người dân tích cực triển khai với nhiều giải pháp nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tiếp nhận và phân bổ hơn 240 tấn giống lạc và sắn cho nông dân sản xuất

Anh Vũ |

Từ nguồn kinh phí của UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khôi phục sản xuất sau mưa lũ, trong hai ngày 18, 19/1/2021, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiếp nhận và phẩn bổ hơn 240 tấn giống lạc và giống sắn cho người dân kịp thời sản xuất vụ đông xuân.

Tai nạn giao thông liên hoàn tại thị trấn Cam Lộ

Anh Vũ-Lê Trường |

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13/1/2021, tại Km 13+700, Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải và 1 ô tô con khi đang dừng đèn đỏ.

Nơi tận cùng phía Đông Cam Lộ

Xuân Dũng |

Tận cùng huyện Cam Lộ về phía Đông có một làng quê đồng bằng trải dài trong tầm mắt của con người khi nhìn lại mảnh đất hương hỏa của cha ông để lại tên gọi Trúc Kinh thuộc xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.