Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Kăn Sương |

Sáng 11/7, tại TP. Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan cùng 189 NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

NCUT xứng đáng là “Công dân kiểu mẫu”

Toàn tỉnh hiện có 189 người/191 thôn bản vùng DTTS, trong đó dân tộc Bru Vân Kiều 147 người, dân tộc Pa Kô 42 người, nữ 4%.

Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đến nay vùng đồng bào DTTS ở Quảng Trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo lợi thế của từng tiểu vùng, số hộ nghèo hằng năm đều giảm, bộ mặt nông thôn và miền núi có những đổi thay rõ rệt; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy giá trị; an ninh trật tự cơ bản ổn định.

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: K.S
Các đại biểu tham dự hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: K.S

Cộng đồng người Vân Kiều, Pa Kô luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển đi lên trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Kết quả trên là sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân địa phương, trong đó có sự đóng góp công sức quan trọng của NCUT trong đồng bào DTTS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: K.S
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: K.S

Phát huy vai trò của mình, NCUT đã tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, thôn bản thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong từng lời nói, việc làm; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, nhiều NCUT tuy tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn tâm huyết, nhiệt tình, hăng say tham gia công việc của thôn, bản, xứng đáng là “Những công dân kiểu mẫu” được Nhân dân mến phục, tin yêu và noi theo. Chính sách đối với NCUT được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện đúng quy định, đối tượng.

Bà Hồ Thị Thanh, NCUT trong đồng bào DTTS ở thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông tham luận tại hội nghị - Ảnh: K.S
Bà Hồ Thị Thanh, NCUT trong đồng bào DTTS ở thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông tham luận tại hội nghị - Ảnh: K.S

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động, khích lệ người dân vùng đồng bào DTTS hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng thời, nêu những tồn tại, khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động ở cơ sở; kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành liên quan quan tâm xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NCUT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của NCUT

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018 – 2022 - Ảnh: K.S
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018 – 2022 - Ảnh: K.S

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực vùng DTTS tỉnh của đội ngũ NCUT thời gian qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác xây dựng, vận động, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của NCUT trong đồng bào DTTS.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác xây dựng, vận động, phát huy vai trò NCUT trong đồng bào DTTS tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ biên giới lãnh thổ, đường biên, cột mốc, chống xâm canh, xâm cư, buôn lậu qua biên giới, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ an toàn cho gia đình và cá nhân những NCUT, không để các phần tử xấu tác động, lôi kéo, đe doạ, xúc phạm danh dự NCUT, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trao giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2022 - Ảnh: K.S
Trao giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2022 - Ảnh: K.S

Đối với NCUT, cần tiếp tục tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an, biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của kẻ địch và phần tử xấu, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục động viên con cháu, người thân trong gia đình, dòng họ và người dân ở thôn, bản xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Gương mẫu trong thực hiện tốt các hương ước, quy ước của thôn, bản, đi đầu trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 NCUT tiêu biểu; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 20 NCUT đã có thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2022.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Luôn là “điểm tựa” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa

Minh Long |

Những năm qua, đội ngũ người có uy tín (NCUT) ở các thôn, bản trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) luôn phát huy tốt vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

TL. |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025.

Quan tâm bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

Minh Long |

Trước thực trạng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn đang có nguy cơ bị mai một, thời gian qua, huyện Đakrông (Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, công tác bảo tồn ngôn ngữ của các DTTS ở huyện gặp không ít khó khăn, cần sự chung tay của toàn xã hội, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng DTTS.

Kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt

Hải Liên |

Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc, kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, phong phú, thu nhập được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường.