Cần đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân vùng dự án

Hà Trang |

Ngày 15/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh  Quảng Trị do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa và làm việc với Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu; Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để giám sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư; chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Khó khăn lớn nhất vẫn là GPMB

Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu được xây dựng trên địa bàn các xã Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh, Tân Hợp và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Dự án có công suất lắp đặt là 48 MW với tổng mức đầu tư 1.759 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục, thủ tục và dự kiến lắp đặt tuabin cuối cùng vào ngày 30/8/2021.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu tại huyện Hướng Hóa - Ảnh: H.T
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu tại huyện Hướng Hóa - Ảnh: H.T

Cụ thể, dự án đã hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với đường thi công, mặt bằng thi công các trụ gió (11/12 vị trí tuabin); hoàn thành bồi thường 26/26 vị trí móng trụ đường dây 35kV, 24/32 vị trí móng trụ đường dây 220kV đấu nối Trạm biến áp (TBA) Lao Bảo, TBA 220kV Hướng Tân. Tuy nhiên, theo báo cáo của đại diện Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu, trong quá trình thực hiện dự án, công tác GPMB vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định cần được hỗ trợ để tháo gỡ như: Công tác GPMB cho đường dây 220kV Hướng Tân - Lao Bảo chưa hoàn thành do phần đất liên quan đến nông trường Tân Lâm chưa có sự thống nhất và chưa thỏa thuận được mức bồi thường với người dân vùng dự án.

Dự án đã hoàn thành 11/12 vị trí tuabin gió và mặt bằng bãi lắp cầu, nhưng riêng vị trí tuabin gió PL06 chưa được GPMB do thủ tục thu hồi đất chưa hoàn thành. Ngoài ra, dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu cần di dời 52 hộ dân trong phạm vi bán kính 300 m nên rất cần các sở, ngành liên quan tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm được nhận mặt bằng, triển khai thi công hạ tầng, đảm bảo cho người dân có điều kiện sinh sống tốt nhất khi chuyển đến nơi ở mới.

Đối với 2 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hướng Hóa của Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh là dự án đầu tư trồng cây cao su và dự án trồng, chế biến cây cà phê, đại diện lãnh đạo công ty cũng đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Theo đó, người dân vùng dân tộc thiểu số tại các xã thuộc vùng dự án đã canh tác, trồng trọt cây cối, hoa màu trên một số diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh nên công ty không thể triển khai đầu tư dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận, bàn giao các tài sản mua đấu giá khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh ngưng trệ. Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan sớm thành lập hội đồng kiểm kê, áp giá tài sản trên đất của các hộ dân, phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường GPMB; giải quyết dứt điểm các tranh chấp việc mua tài sản đấu giá để bàn giao đất cho công ty triển khai dự án theo đúng quy định.

Vận động Nhân dân đồng thuận

Sau khi khảo sát và nghe chủ đầu tư, đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến nhấn mạnh: Để có đủ quỹ đất tái định cư cấp cho 52 hộ dân ở vùng dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu, huyện Hướng Hoá cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành khu tái định cư, sớm tổ chức cấp đất, đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư trong thời gian tới nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân có đất bị thu hồi.

Đối với các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB trong quá trình triển khai dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu, chủ đầu tư cần tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động,  cung cấp kịp thời các chủ trương về dự án cũng như các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để trả lời chính xác cho người dân biết, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đối với những kiến nghị, đề xuất của đại diện Công ty Cổ phần Cao su Khe Sanh về việc sớm giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản trong quá trình triển khai các dự án tại huyện Hướng Hóa, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất; từng bước tìm cách giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình thu hút đầu tư và kết quả triển khai các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020; tiến độ triển khai các dự án đã được các cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành giai đoạn 2017-2020. Trong đó, có 30 dự án khởi công nhân dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh; các dự án năng lượng tái tạo, thủy điện.

Đồng thời, đề xuất phương án xử lý các dự án đang triển khai nhưng chậm tiến độ, phương án giải quyết đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân khi thu hồi đất để thực hiện các dự án, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành để tiếp tục thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động hiệu quả. Đối với các dự án có tính khả thi cao thì quyết liệt trong chỉ đạo, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Đối với những dự án nhà đầu tư không đủ năng lực thực sự, Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành có đánh giá cụ thể, rà soát tham mưu UBND tỉnh kiên quyết thu hồi đất.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án điện gió và dự án Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

Thanh Trúc |

Ngày 11/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện các dự án điện gió và thi công Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo thuộc dự án Trạm biến áp 220 kV Đông Hà - Lao Bảo trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 

Tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công các dự án điện gió ở Hướng Hoá

Trần Tuyền |

Ngày 5/3/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hoá.

Hướng Hóa: Tạm thời tháo gỡ cổng chào để phục vụ vận chuyển thi công các nhà máy điện gió

Bích Liên |

Nhằm hỗ trợ công tác vận chuyển thiết bị, thực hiện các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa có công văn thống nhất phương án tháo gỡ phần mái cổng chào trang trí tại km 63 Quốc lộ 9 (Đoạn Ngã ba Tượng đài).

Quảng Trị chấp thuận đầu tư 3 dự án điện gió với vốn gần 5.800 tỷ đồng

Nguyên Lý |

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng nói chung và điện gió nói riêng là một trong những ưu tiên của tỉnh Quảng Trị. HIện tỉnh đang có hàng chục dự án điện gió trong quá trình nghiên cứu, khảo sát.