Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh tích cực học tập và làm theo Bác

Trần Thanh |

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã chú trọng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của đảng bộ, chi bộ.   

Bí thư Đảng ủy cơ quan Mặt trận và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình cho biết, nhận thức tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ phối hợp với thủ trưởng các cơ quan ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).  

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh tặng quà cho gia đình chính sách - Ảnh: T.T
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh tặng quà cho gia đình chính sách - Ảnh: T.T 

Ngay sau khi tiếp thu, học tập Chỉ thị 05, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên trong BCH biên soạn bài giảng, trực tiếp triển khai học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, cán bộ trong cơ quan. Đồng thời, chỉ đạo 6 chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác theo chủ đề phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị. Đảng ủy lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của các chi bộ làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên. Từ đó, học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.  

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi bộ phối hợp với cơ quan chuyên môn đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, đoàn viên và Nhân dân. “Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tế, BCH Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình hành động của tập thể; xây dựng tiêu chuẩn, chuẩn mực rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng bộ và các chi bộ chọn nội dung đăng ký thực hiện, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong hệ thống của tổ chức mình đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo Bác. Từ đó, người đứng đầu cấp ủy cũng như mỗi cán bộ, đảng viên đã xác định được trách nhiệm, vai trò của mình trong từng năm”, ông Bình cho hay.   Trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, BCH Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Đảng. Chất lượng sinh hoạt tại đảng bộ, chi bộ được BCH Đảng bộ quan tâm chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng được phát huy. Công tác đào tạo, quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ được Đảng ủy thực hiện công khai, dân chủ; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của BCH Đảng bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gio Linh Trần Thị Long cho hay, Chi bộ Hội LHPN huyện luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần được triển khai nghiêm túc, sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng cán bộ, hội viên. Từ đó, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, tổ chức hội không ngừng phát triển.  

Theo đó, Hội LHPN huyện Gio Linh thường xuyên chỉ đạo các cấp hội triển khai học tập và làm theo Bác, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Hội tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc, khắc phục hành chính hóa, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc của cán bộ cơ quan theo phương châm “Một người biết nhiều việc, một việc có nhiều người cùng tham gia”, thực hiện nghiêm quy chế đi cơ sở của cán bộ hội. Các mô hình học tập và làm theo Bác được duy trì, phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.  

Các cấp hội đã đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường. Phụ nữ ngày càng tự tin trên các lĩnh vực, khẳng định vị thế của mình trong xã hội, đồng hành với tổ chức hội hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phòng, chống dịch bệnh.  

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, BCH Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh còn chủ động phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo... Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề; huy động các nguồn lực, thông qua tín chấp, ủy thác để hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ đó, giúp đỡ nhiều gia đình, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.  

Ông Nguyễn Thiên Bình cho biết thêm: “Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, chi bộ”.  

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tích cực phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi vào những tháng cuối năm

Đan Tâm |

Có thể thấy, trong giai đoạn 2017 - 2020 sản xuất chăn nuôi trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phải đối mặt với dịch bệnh hết sức phức tạp, nguy hiểm, gây tổn thất về kinh tế đối với người chăn nuôi. 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tú Linh |

Cùng với các cơ sở dạy nghề khác trên địa bàn, những năm qua Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị đã tổ chức tốt việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, giảm nghèo và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng: Đội ngũ thầy thuốc trong cả nước đã tích cực vào cuộc với trái tim nhân ái

Tây Long |

Ngày 18/10/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng, chống COVID-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Cựu Chiến binh Hướng Hóa tích cực phòng, chống dịch Covid-19

Trương Văn Duế |

Trong thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hội CCB từ huyện đến cơ sở đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, kịp thời chung sức cùng các tầng lớp nhân dân trong huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) thực hiện công tác phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19 ra khỏi cuộc sống cộng đồng.